برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ارتباط پلي مورفيسم ژن TaqI) CETP) با ميزان كم HDL-C در جمعيت تهراني

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
 
چکیده: 
طبق بررسي انجام شده در مورد پلي مورفيسم TaqI در جمعيت قند و ليپيد تهران، ارتباط معني داري بين ميزان HDL كلسترول و پلي مورفيسم ژن پروتئين انتقال دهنده كلسترول استريفيه (CETP) در جمعيت تهراني مشاهده شد. هدف از اين مطالعه بررسي ارتباط فراواني الل B2 و ميزان بالاي HDL بوده است. از ميان جمعيت بررسي شده در مطالعه قند و ليپيد تهران، 943 نفر با کلسترول و تري ‌گليسريد طبيعي انتخاب شدند و منحني توزيع HDL در اين جمعيت رسم گرديد. صدک  HDL10در ابتدا، وسط و انتهاي منحني مشخص شد و 356 نفر در 3 گروه با HDL کم، متوسط و بالا قرار گرفتند. هم چنين عوامل موثر در ميزان  HDL-C  مانند شاخص توده بدني (BMI)، فشار خون و مصرف سيگار در اين افراد مورد بررسي قرار گرفت. DNA ژنومي در اين 3 گروه استخراج شد و قطعه اي از اينترون 1 ژن CETP با روش PCR تکثير گرديد سپس با روش (Restricted Fragment length polymorphism) RFLP  اثر آنزيم TaqI بر اين قطعه مورد بررسي قرار گرفت. بر اساس نتايج به دست آمده، فراواني اللB2  از ژن CETP در افراد با ميزان بالاي HDL بيش تر بود و ميزان HDL خون محيطي در 3 ژنوتيپ تفاوت معني داري داشت(P<0.001)  به طوري که در ژنوتيپ B1B1 ميزان 36±11 HDL ميلي گرم در دسي ليتر و در ژنوتيپB2B2  تا 46±13 ميلي گرم در دسي ليتر افزايش نشان داده بود. هم چنين فنوتيپB2B2  از 5/5% در گروه HDL پايين، به 3/17% در گروه HDL بالا افزايش يافته بود. به عنوان نتيجه گيري كلي مي توان گفت كه بين سطح بالاي HDL-C و پلي مورفيسم ژن CETP در جامعه مورد بررسي ارتباط وجود دارد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

عزیزی، ف.، و دانش پور، م.، و هدایتی، م.، و آذری، ف.، و قاسمی، ف. (1382). ارتباط پلی مورفیسم ژن TaqI) CETP) با میزان کم HDL-C در جمعیت تهرانی. مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران, 5(ضمیمه 4 (ویژه مطالعه قند و لیپید تهران)), 355-361. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=1554Vancouver : کپی

عزیزی فریدون، دانش پور مریم السادات، هدایتی مهدی، آذری فرشته، قاسمی فرشته. ارتباط پلی مورفیسم ژن TaqI) CETP) با میزان کم HDL-C در جمعیت تهرانی. مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران. 1382 [cited 2021December06];5(ضمیمه 4 (ویژه مطالعه قند و لیپید تهران)):355-361. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=1554IEEE : کپی

عزیزی، ف.، دانش پور، م.، هدایتی، م.، آذری، ف.، قاسمی، ف.، 1382. ارتباط پلی مورفیسم ژن TaqI) CETP) با میزان کم HDL-C در جمعیت تهرانی. مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران, [online] 5(ضمیمه 4 (ویژه مطالعه قند و لیپید تهران)), pp.355-361. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=1554. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 76 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی