برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير مكمل كلسيم در بارداري بر غلظت كلسيم در شير مادر

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه تغذیه، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی اهواز
 
چکیده: 

مقدمه: با وجود انجام مطالعات نسبتا زياد در مورد ارتباط بين دريافت كلسيم در دوره شيردهي با غلظت كلسيم در شير مادر، تاثير مقدار دريافت اين ماده مغذي در دوره بارداري بر غلظت كلسيم در شير مشخص نيست. وجود چنين ارتباطي اخيرا به وسيله بعضي پژوهشگران پيشنهاد شده است ولي هنوز گزارش كارآزمايي باليني در اين مورد منتشر شده است. هدف از اين كارازمايي كنترل شده تصادفي دوسوكور، تعيين تاثير مصرف مكمل كلسيم در بارداري بر غلظت كلسيم در شير انسان بود.
مواد و روش ها: 68 مادر باردار، از هفته 28 تا 30 بارداري به صورت تصادفي در يكي از دو گروه (مكمل كلسيم) (يك گرم در روز، به صورت دو كپسول كربنات كلسيم) يا (دارونما) قرار گرفتند. مصرف كپسول ها تا هنگام زايمان ادامه يافت. 1.5 تا 3 ماه پس از زايمان، از مادران نمونه شير گرفته شد و غلظت كلسيم آنها با استفاده از اسپكتروفوتومتري جذب اتمي اندازه گيري شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS ويرايش 9 و با آزمونهاي t و مربع كاي تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: از نظر خصوصيات دموگرافيك، تن سنجي، دريافت انرژي و كلسيم از راه
غذا و فشار خون اختلاف معني داري بين دو گروه ديده نشد. همچنين دو گروه از نظر ضريب پيروي از پروتكل پژوهش اختلاف معني داري نداشتند و هيچ كدام از افراد شركت كننده دخانيات مصرف نمي كردند. ميانگين و انحراف معيار غلظت كلسيم در شير رسيده در دوگروه «مكمل كلسيم» و «دارونما» به ترتيب 228±38 و 235±42 ميلي گرم در ليتر بود (P=0.49).
نتيجه گيري: مطالعه حاضر فرضيه تاثير مصرف مكمل كلسيم را در سه ماهه سوم بارداري بر غلظت كلسيم در شير رسيده تاييد نكرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 158
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی