برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مطالعه ارتباط بين ميزان سطوح سرمي IGF-1 و IGFBP-3 با رتينوپاتي ديابتي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دپارتمان بیوشیمی بالینی و آزمایشگاه RIA، مرکز تحقیقات کاربردی دارویی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی تبریز، کدپستی 65811-51656
 
چکیده: 

مقدمه: ديابت شايع ترين بيماري غدد درون ريز در انسان و رتينوپاتي ديابتي يكي از مهمترين عوارض چشمي اين بيماري است كه علت بروز آن به طور كامل شناخته نشده است، ولي تصور مي شود فاكتور شبه انسولين (IGF-1) يكي از عوامل موثر در ايجاد و پيشرفت آن باشد. هدف از اين مطالعه بررسي همبستگي بين ميزان سطوح سرمي IGF-1 و پروتيين ناقل پلاسمايي IGFBP-3 با رتينوپاتي ديابتي بود.
مواد و روش ها: اين مطالعه از نوع مورد - شاهدي تحليلي مقطعي با روش نمونه گيري تصادفي سيستماتيك روي 63 بيمار ديابتي (انواع 1 و 2) فاقد سابقه افزايش فشار خون صورت پذيرفت. در اين بيماران وجود يا عدم وجود رتينوپاتي و همچنين نوع آن به وسيله معاينه چشمي تعيين گرديد و اين افراد سپس به دو گروه شاهد (فاقد رتينوپاتي) و مورد (داراي رتينوپاتي غيرپروليفراتيو يا پروليفراتيو) تقسيم بندي شدند. ميزان سطوح سرمي FBS به طريق آنزيمي،IGF-1  تام و IGFBP-3 به روش ايمونواسي و HbA1c به روش كالريمتري اندازه گيري شد.
يافته ها: در تجزيه و تحليل آماري نتايج در اين مطالعه ميزان بروز رتينوپاتي و نيز شدت آن با افزايش سن و طول مدت بيماري ارتباط معني داري نشان داد (P<0.05)، اما همبستگي معني داري با ميزان سطوح سرمي FBS، IGF-1،IGFBP-3  تام و نيز HbA1c  نداشت. ميزان IGF-1 در هر دو گروه شاهد و مورد داراي همبستگي معكوس معني داري با سن بود(P<0.05). همبستگي معني داري بين ميزان IGF-1 تام و IGFBP-3 در گروه مورد ديده شد كه در گروه شاهد معني دار نبود.
نتيجه گيري: يافته هاي اين مطالعه نشان داد كه سطح IGF-1 تام و IGFBP-3 سرم همبستگي معني داري با بروز رتينوپاتي و شدت آن ندارد، اما پيشنهاد مي گردد كه مطالعات با تعداد نمونه بيشتر انجام گيرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 111
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی