برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1382 , دوره  10 , شماره  2 ; از صفحه 171 تا صفحه 179 .
 
عنوان مقاله: 

تعيين و مقايسه ارزش غذايي دو گونه گياه مرتعي، درمنه كوهي و درمنه دشتي در گوسفند

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
اين پژوهش جهت تعيين و مقايسه ارزش غذايي (تركيبات شيميايي، مصرف اختياري، قابليت هضم مواد مغذي و مقدار انرژي) دو گونه گياه مرتعي، درمنه دشتي و درمنه كوهي، كه پوشش غالب مراتع نواحي خشك و نيمه خشك ايران مي‌باشد، با استفاده از حيوان زنده انجام گرفت. به چهار راس قوچ اخته شده نژاد دالاق (آتاباي تركمن) كه در داخل قفس‌هاي متابوليكي نگهداري مي‌شدند پس از جمع‌‌آوري نمونه‌هاي لازم در اوايل پاييز و در مرحله رسيدن بذر علوفه داده شد كه نتايج بدست آمده از آزمايش به شرح زير بود: ميانگين ماده خشك مصرفي روزانه (كيلوگرم)، نسبت ماده خشك مصرفي به وزن زنده (درصد) و ماده خشك مصرفي در مقابل هر كيلوگرم وزن متابوليكي (گرم در روز) به ترتيب در گونه درمنه دشتي 583/0 ، 445/1 و 353/34 و در گونه درمنه كوهي 552/0 ، 335/1 و 855/33 بوده و اختلاف بين دو گونه در صفت نسبت ماده خشك مصرفي به وزن زنده از نظر آماري معني دار بود (P<0.01). ميانگين قابلين هضم ماده آلي، پروتئين خام و الياف خاك در گونه درمنه دشتي به ترتيب 680/55 ، 173/61 و 287/58 و در گونه درمنه كوهي 06/53 ، 88/50 و 44/64 درصد و ا ختلاف ميانگينهاي قابليت هضم ماده آلي و پروتئين خام (P<0.05) و الياف خام (P<0.01) كه از نظر آماري معني‌دار بود. ميانگينهاي مجموع مواد مغذي قابل هضم يا TDN (درصد) و غلظت انرژي قابل هضم (مگاكالري در كيلوگرم ماده خشك) در گونه درمنه دشتي 177/55 و 616/2 و در گونه درمنه كوهي 77/51 و 493/2 بوده و اختلاف بين ميانگينهاي دو گونه از نظر مجموع مواد مغذي قابل هضم (P<0.05) و غلظت انرژي قابل هضم (P<0.01) معني‌دار بودند. نتايج آزمايش نشان داد كه ارزش غذايي گونه درمنه دشتي بيشتر از گونه درمنه كوهي مي‌باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 231
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی