برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1390 , دوره  3 , شماره  7 ; از صفحه 53 تا صفحه 70 .
 
عنوان مقاله: 

مطالعه تطبيقي رضايت شغلي به عنوان تابعي از تعهد سازماني و سلامت روان کارمندان دانشگاه مسلم علي گر (هند) و سيستان و بلوچستان (ايران)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه رضايت شغلي با تعهد سازماني و سلامت روان در بين کارمندان دانشگاه مسلم علي گر و دانشگاه سيستان و بلوچستان مي باشد. نمونه اين پژوهش را 205 کارمند (104 کارمند از دانشگاه مسلم علي گر و 101 کارمند از دانشگاه سيستان و بلوچستان) تشکيل مي دهند که به صورت تصادفي انتخاب شدند. براي گردآوري داده ها از پرسشنامه رضايت شغلي، مقياس تعهد سازماني و پرسشنامه سلامت روان (GHQ-12) استفاده گرديده است. نتايج نشان داد که رضايت شغلي با تعهد عاطفي، تعهد مداوم و تعهد هنجاري و نمرات کلي تعهد سازماني رابطه مثبت و معني داري دارد. اما رضايت شغلي با نشانه هاي جسماني، اضطراب، کژ کنشي اجتماعي، افسردگي و نمرات کلي سلامت روان رابطه منفي داشت. نتايج رگرسيون گام به گام نشان داد که در بين کارمندان دانشگاه مسلم علي گر نمرات کلي تعهد سازماني %21.9 واريانس و در مرحله دوم نمرات کلي سلامت روان به ميزان %8 واريانس را براي رضايت شغلي تبيين کرد. در بين کارمندان دانشگاه سيستان و بلوچستان نمرات کلي تعهد سازماني به ميزان %29.1 واريانس و در مرحله دوم نمرات کژکنشي اجتماعي به ميزان %5.7 واريانس را براي رضايت شغلي تبيين کرد. نتايج آزمون t نشان داد که کارمندان دانشگاه مسلم علي گر به طور معني داري نمرات بالاتري در مقايسه با کارمندان دانشگاه سيستان و بلوچستان در کل سلامت روان و زير مقياس افسردگي کسب کردند. اما تفاوت آماري معني داري بين کارمندان دانشگاه مسلم علي گر و دانشگاه سيستان و بلوچستان در نمرات رضايت شغلي، تعهد عاطفي، مداوم، هنجاري و نمرات کلي تعهد سازماني، نشانه هاي جسماني، اضطراب و کژکنشي اجتماعي وجود نداشت. نهايتا مي توان نتيجه گرفت که سلامت روان کارمندان دانشگاه مسلم علي گر وضعيت بهتري نسبت به کارمندان دانشگاه سيستان و بلوچستان دارد اما رضايت شغلي و تعهد سازماني کارکنان دو دانشگاه مورد بررسي يکسان است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 100
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی