برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1390 , دوره  17 , شماره  4 ; از صفحه 16 تا صفحه 25 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير سطح سرمي مس و آهن مادران باردار بر پيامد مادري بارداري و ارتباط اين عناصر با يكديگر در خون مادر و بند ناف

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس
 
چکیده: 

زمينه و هدف: با توجه به شواهد مبني بر تاثير عناصر كمياب بر پيامد بارداري، اين مطالعه با هدف تعيين ميزان تاثير سطح سرمي مس و آهن مادران باردار بر پيامد مادري بارداري و ارتباط اين عناصر با يکديگر در خون مادر و بندناف انجام گرفته است.
روش بررسي: اين مطالعه مقطعي-تحليلي در مورد 370 مادر باردار که در بخش زايمان بيمارستان هاي مريم، ولي عصر (عج) و اكبرآبادي در سال 1389 زايمان نموده اند و نوزادان آن ها انجام گرفته است. غلظت سرمي مس خون مادر و بند ناف با دستگاه جذب اتمي و آهن توسط كيت با دستگاه اتوآنالايزر مورد ارزيابي قرار گرفت. اطلاعات به صورت پرسشنامه جمع آوري و با استفاده از آزمون
c2 و رگرسيون لجستيك در نرم افزار SPSS n.15 تجزيه و تحليل شد و p<0.05 معنادار تلقي گرديد.
يافته ها: ميانگين مس در سرم خون مادري و بند ناف به ترتيب 37.4±114.52 و 11.6±
mg\dl) 22.4) و براي آهن 64±119.2 و 65.3±164.3 (mg\dl) بود. 54.3% مادران هنگام زايمان دچار كمبود مس و 1.1% دچار كمبود آهن بودند. با استفاده از Spearman Correlation، ارتباط مستقيم معناداري بين سطح سرمي هر عنصر در خون مادر با همان عنصر در خون بندناف ديده شد (آهن: r=0.436، مس: r=0.248). همچنين بين سطح سرمي مس و آهن مادر (r=0.151) و آهن مادر و مس بندناف (r=0.121) ارتباط مثبت معناداري وجود داشت. بر اساس آزمون 2c بين كمبود مس مادر و فشارخون بارداري ارتباط معناداري (p<0.001) وجود داشت. اما بين سطوح عناصر مادري با پارگي زودرس پرده هاي جنيني و زايمان زودرس ارتباط معناداري پيدا نشد. نتايج رگرسيون لجستيك نشان داد كه يك ارتباط معكوس معنادار بين سطح سرمي مس مادر و وقوع فشارخون بارداري (0.99-%95CI: 0.97، 0.98 OR:) وجود داشته است.
نتيجه گيري: در اين مطالعه كمبود مس مادري نسبتا شايع و در ايجاد فشارخون بارداري موثر بوده است. با توجه به عدم توجه مناسب به اين عنصر ضروري در مادران باردار، لازم است با توصيه هاي مناسب تغذيه اي در دوران بارداري از عوارض ناشي از كمبود آن جلوگيري شود
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 79
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی