برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي کارآيي روش زنجيره اي پلي مرآز با نسخه برداري معکوس در تعيين اشريشيا کلي موجود در آب آشاميدني

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم پزشکی اراک، دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات پزشکی و ملکولی
 
چکیده: 

سابقه و هدف: واکنش زنجيره اي پلي مرآز (Polymerase chain reaction PCR) از نظر سرعت، دقت و کارآيي نسبت به ساير روش هاي تشخيص اشريشياکلي در آب، ارجحيت دارد. بروز نتايج مثبت کاذب از معايب اين روش است و براي رفع اين مشکل مي-توان از واکنش زنجيره اي پلي مرآز معکوس (Reverse transcriptase- polymerase chain reaction RT-PCR) استفاده نمود. در اين تحقيق سعي گرديده تا علاوه بر تعيين کارآيي روش RT-PCR، ميزان حساسيت اين روش براي شناسايي اشريشياکلي آب در مقايسه با روش (Most Probable Number) MPN نيز مورد بررسي قرار گيرد.
مواد و روش ها: با استفاده از ترادف ژني 16
srRNA اشريشياکلي پرايمرهاي SF (S rRNA Forward) و SR (S rRNA Reverse) طراحي شدند. رقت هاي مختلف از باکتري در آب مقطر تهيه شده و سوسپانسيون باکتري از دو نوع فيلتر FHLP و HAWP، عبور داده شد. سپس، RT-PCR انجام گرديد. شناسايي آلودگي 15 حلقه چاه آب شهر اراک و مقايسه آن با روش MPN براي بررسي کارآيي روش فوق انجام گرفت.
نتايج: يافته هاي مطالعه حاضر نشان داد که
RT-PCR قادر است وجود باکتري در رقت هاي مختلف را شناسايي کند. فيلترهاي هيدروفوبيک از جمله FHLP در مقايسه با فيلترهاي هيدروفيليک HAWP توانايي بالاتري در جدا سازي باکتري ها دارند. به علاوه، مقايسه شناسايي آلودگي آب با دو روش MPN و RT-PCR انجام گرفته در اين تحقيق نشان دهنده کارآيي بالاي روش RT-PCR بود.
نتيجه گيري: با استفاده از
RT-PCR که حساسيت بيشتري نسبت به روش MPN دارد، مي توان وجود باکتري حتي در رقت هاي بسيار پايين را نشان داد. همچنين، فيلترهاي هيدروفوبيک نسبت به فيلترهاي هيدروفيليک قدرت بيشتري در جذب باکتري ها دارند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 67
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی