برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير دگزامتازون وريدي بر تهوع و استفراغ بعد از عمل جراحي کوله سيستکتومي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* شهرکرد، دانشگاه علوم پزشکی، بخش جراحی، بیمارستان آیت اله کاشانی
 
چکیده: 

سابقه و هدف: تهوع و استفراغ از جمله عوارض مشترک اعمال جراحي و بي هوشي بوده که در اعمال جراحي به روش لاپاراسکوپي به دليل پنوموپريتوان، بيشتر از اعمال ديگر ديده مي شود.مطالعه حاضر به منظور بررسي اثر دگزامتازون بر تهوع و استفراغ بعد از عمل جراحي کوله سيستکتومي به روش لاپاراسکوپي در مرکز آموزشي درماني آيت اله کاشاني شهرکرد اجرا گرديد.
مواد و روش ها: اين مطالعه، به صورت کارآزمايي باليني روي 90 نفر از بيماران کانديد جراحي کوله سيستکتومي لاپاراسکوپيک که شرايط ورود به مطالعه را داشته انجام شد. بيماران به روش تصادفي ساده به دو گروه 45 نفره تقسيم شدند که 90 دقيقه قبل از شروع جراحي به گروه مداخله 8 ميلي گرم دگزامتازون و به گروه شاهد cc 2 نرمال سالين به صورت وريدي تزريق گرديد. بروز تهوع و استفراغ تا 16 ساعت پس از جراحي به فواصل 4 ساعته به صورت جداگانه در پرسشنامه مربوطه ثبت و اطلاعات حاصله به وسيله آزمون هاي آماري t، فيشر و مجذور کاي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
نتايج: مطالعه حاضر نشان داد 4 ساعت و 12 ساعت پس از جراحي بروز تهوع در گروه مداخله نسبت به گروه شاهد کمتر بود (
P=0.02، P=0.004) و 4 ساعت پس از عمل بروز استفراغ در گروه مداخله به طور معني داري کمتر از گروه شاهد بود (P=0.013).
نتيجه گيري: استفاده از دگزامتازون وريدي، قبل از جراحي کوله سيستکتومي لاپاراسکوپيک، از بروز تهوع و استفراغ پس از عمل مي کاهد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 103
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی