برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه اثربخشي دو روش رفتار درماني «تقويت و پاداش» و روش شناخت درماني «اليس» بر ميزان پرخاشگري کودکان بي سرپرست

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بلوار شهید بهشتی، ساختمان شماره 2، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، معاونت تحقیقات و فناوری
 
چکیده: 
زمينه: کنترل و اداره خشم به روشي مثبت و بي ضرر بسيار مهم است. اين پژوهش به منظور مقايسه تاثير دو روش رفتار درماني «تقويت و پاداش» و شناخت درماني «اليس» بر ميزان پرخاشگري کودکان بي سرپرست 18- 10 ساله سازمان بهزيستي شهر کرمانشاه انجام پذيرفت.روش ها: از بين 89 نفر از کودکان 18- 10 ساله ساکن در 6 مرکز شبانه روزي نگه داري از کودکان بي سرپرست سازمان بهزيستي، 57 نفر (31 پسر و 26 دختر) بعد از تکميل پرسشنامه پرخاشگري (AGQ) به عنوان افراد پرخاشگر تشخيص داده شده و وارد مطالعه شدند. سپس هرکدام از مراکز نگه داري به روش تصادفي در يکي از گروه هاي «تقويت و پاداش»، «اليس» و کنترل قرار گرفتند. پس از آن بر روي هر کدام از گروه ها روش موردنظر به مدت 10 جلسه 2 ساعته اجرا شد. گروه کنترل در اين مدت هيچ تقويت يا روشي را دريافت نکردند. سپس پرسشنامه پرخاشگري (AGQ) دوباره اجرا و داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون هاي تي و آناليز واريانس يک طرفه تحليل شد.يافته ها: نمره پرخاشگري گروه تقويت و پاداش در پس آزمون به طور معنادار کم تر از پيش آزمون بود (P=0.011). تفاوت معنادار آماري بين ميانگين نمره پرخاشگري گروه «اليس» قبل و بعد از اعمال روش مشاهده نشد (P=0.258). نتايج آناليز واريانس، تفاوت معناداري بين سه گروه مورد مطالعه در پيش آزمون و پس آزمون نشان نداد (P=0.691).نتيجه گيري: دو روش رفتاردرماني تقويت و پاداش و شناخت درماني اليس در مقايسه با گروه کنترل، تاثير معناداري بر کاهش پرخاشگري کودکان بي سرپرست ساکن در مراکز نگه داري شبانه روزي ندارد. احتمالا شرايط خاص زندگي اين کودکان باعث مي شود که برنامه هاي کوتاه مدت درماني موثر واقع نشود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

خزایی، ح.، و اسدی، م.، و محمدی، ه. (1390). مقایسه اثربخشی دو روش رفتار درمانی «تقویت و پاداش» و روش شناخت درمانی «الیس» بر میزان پرخاشگری کودکان بی سرپرست. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (بهبود) (journal of kermanshah university of medical sciences), 15(6), 408-414. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=153552Vancouver : کپی

خزایی حبیب اله، اسدی ماندانا، محمدی هیوا. مقایسه اثربخشی دو روش رفتار درمانی «تقویت و پاداش» و روش شناخت درمانی «الیس» بر میزان پرخاشگری کودکان بی سرپرست. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (بهبود) (journal of kermanshah university of medical sciences). 1390 [cited 2022January28];15(6):408-414. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=153552IEEE : کپی

خزایی، ح.، اسدی، م.، محمدی، ه.، 1390. مقایسه اثربخشی دو روش رفتار درمانی «تقویت و پاداش» و روش شناخت درمانی «الیس» بر میزان پرخاشگری کودکان بی سرپرست. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (بهبود) (journal of kermanshah university of medical sciences), [online] 15(6), pp.408-414. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=153552. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 637 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی