برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1390 , دوره  2 , شماره  2 ; از صفحه 81 تا صفحه 94 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي (مولفه هاي آن) و احساس امنيت اجتماعي در بين جوانان شهر ساري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
هدف کلي پژوهش حاضر بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي (مولفه هاي آن) و احساس امنيت اجتماعي در جوانان شهر ساري مي باشد. روش تحقيق در پژوهش حاضر با توجه به موضوع، اهداف و سوالات تحقيق توصيفي پيمايش و اسنادي مي باشد. واحد تحليل از اين تحقيق فرد (جوانان 29 -15) شهر ساري مي باشند. اين تحقيق به پيمايش و بررسي نگرش جوانان 29 -15 سال شهر ساري به سرمايه اجتماعي و احساس امنيت اجتماعي در بين آنان مي پردازد. جامعه آماري پژوهش حاضر را کليه جوانان 29 -15 سال شهر ساري تشکيل مي دهند که تعداد آنان 65326 نفر گزارش گرديد. بر اساس نمونه گيري کوکران 118 نفر به عنوان نمونه آماري انتخاب گرديدند. براي گردآوري اطلاعات در اين تحقيق از روش پرسشنامه اي و کتابخانه اي استفاده گرديد. آلفاي کرانباخ محاسبه شده براي پرسشنامه هاي سنجش سرمايه اجتماعي (0.85) و پرسشنامه احساس امنيت (0.83) بوده است که بيانگر آن است که سوالات پرسشنامه از هماهنگي و پايايي بالايي برخوردار است. به منظور آزمون فرضيات تحقيق از آزمون آماري ضريب همبستگي پيرسون استفاده شده است. در نهايت در بررسي فرضيه هاي تحقيق نتايج ذيل حاصل شده است: بين مشارکت اجتماعي، اعتماد اجتماعي، روابط اجتماعي، انسجام اجتماعي و احساس امنيت اجتماعي در بين جوانان شهر ساري رابطه معناداري وجود دارد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

ساروخانی، ب.، و هاشم نژاد، ف. (1390). بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی (مولفه های آن) و احساس امنیت اجتماعی در بین جوانان شهر ساری. جامعه شناسی مطالعات جوانان(SOCIOLOGICAL STUDIES OF YOUTH), 2(2), 81-94. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=153527Vancouver : کپی

ساروخانی باقر، هاشم نژاد فاطمه. بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی (مولفه های آن) و احساس امنیت اجتماعی در بین جوانان شهر ساری. جامعه شناسی مطالعات جوانان(SOCIOLOGICAL STUDIES OF YOUTH). 1390 [cited 2022January22];2(2):81-94. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=153527IEEE : کپی

ساروخانی، ب.، هاشم نژاد، ف.، 1390. بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی (مولفه های آن) و احساس امنیت اجتماعی در بین جوانان شهر ساری. جامعه شناسی مطالعات جوانان(SOCIOLOGICAL STUDIES OF YOUTH), [online] 2(2), pp.81-94. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=153527. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 445 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی