برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1390 , دوره  2 , شماره  2 ; از صفحه 37 تا صفحه 62 .
 
عنوان مقاله: 

سنجش تمايز سرمايه اجتماعي جوانان با محوريت مشارکت ورزشي (مطالعه موردي: دانشجويان ورزشکار و غيرورزشکار دانشگاه مازندران)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بابل، بابل، ایران
 
چکیده: 
دغدغه تنزل روابط اجتماعي از جمله موضوعاتي است که به کرات در جامعه شناسي کلاسيک و معاصر به چشم مي خورد. محققان اجتماعي معاصر براي بررسي کميت و کيفيت روابط اجتماعي در جامعه از مفهوم سرمايه اجتماعي استفاده مي کنند، منظور از سرمايه اجتماعي، سرمايه و منابعي است که افراد گروه ها از طريق پيوند با يکديگر مي توانند به دست آورند، به همين دليل محققان برآنند تا با بررسي هاي لازم به شناسايي و تقويت پديده هاي اجتماعي بپردازند که در تقويت سرمايه اجتماعي موثرند. با توجه به کارکردها و آثار ورزش در زندگي اجتماعي افراد بدين منظور تحقيق حاضر درصدد است به بررسي تمايز سرمايه اجتماعي جوانان با محوريت مشارکت ورزشي (مطالعه موردي: دانشجويان ورزشکار و غيرورزشکار) بپردازد. براي تحليل و تبيين اين موضوع چارچوب نظري تحقيق بر اساس نظريات پاتنام، کلمن، بورديو و همچنين مکاتب کارکردگرايي، تضاد، کنش متقابل نمادين و تضاد، طراحي و تبيين گرديد. از لحاظ روش شناسي براي بررسي اين موضوع با روش پيمايشي و ابزار پرسشنامه از 387 نفر دانشجوي ورزشکار و غيرورزشکار دانشگاه مازندران که به روش نمونه گيري چند مرحله اي و طبقه اي متناسب انتخاب شده اند، اطلاعات لازم گردآوري شد. براي اطمينان از اعتبار پرسشنامه، از اعتبار صوري و جهت بررسي روايي پرسشنامه از پيش آزمون و آزمون آلفاي کرونباخ استفاده شد. نتايج تحقيق نشان داد که بين ميزان سرمايه اجتماعي دانشجويان ورزشکار و غيرورزشکار تفاوت معني داري وجود دارد که مقايسه ميانگين ها نشان مي دهد اين تفاوت به نفع ورزشکاران است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

رحمانی فیروزجاه، ع.، و شارع پور، م.، و رضایی پاشا، ص. (1390). سنجش تمایز سرمایه اجتماعی جوانان با محوریت مشارکت ورزشی (مطالعه موردی: دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار دانشگاه مازندران). جامعه شناسی مطالعات جوانان(SOCIOLOGICAL STUDIES OF YOUTH), 2(2), 37-62. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=153523Vancouver : کپی

رحمانی فیروزجاه علی، شارع پور محمود، رضایی پاشا صدیقه. سنجش تمایز سرمایه اجتماعی جوانان با محوریت مشارکت ورزشی (مطالعه موردی: دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار دانشگاه مازندران). جامعه شناسی مطالعات جوانان(SOCIOLOGICAL STUDIES OF YOUTH). 1390 [cited 2022January27];2(2):37-62. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=153523IEEE : کپی

رحمانی فیروزجاه، ع.، شارع پور، م.، رضایی پاشا، ص.، 1390. سنجش تمایز سرمایه اجتماعی جوانان با محوریت مشارکت ورزشی (مطالعه موردی: دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار دانشگاه مازندران). جامعه شناسی مطالعات جوانان(SOCIOLOGICAL STUDIES OF YOUTH), [online] 2(2), pp.37-62. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=153523. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 171 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی