برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

کيفيت زندگي بيماران ديابتي مراجعه کننده به مرکز تحقيقات ديابت کرمانشاه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* کرمانشاه، ابتدای بلوار دولت آباد، دانشکده پرستاری و مامایی
 
چکیده: 
زمينه: کيفيت زندگي يک برآيند مهم سلامتي به شمار مي رود و به عنوان يک موضوع اصلي در مراقبت بيماران ديابتي مورد توجه قرار گرفته است. مطالعه حاضر به منظور تعيين کيفيت زندگي بيماران ديابتي مراجعه کننده به مرکز تحقيقات متابوليسم و غدد درون ريز کرمانشاه (1385) انجام گرديد.روش ها: اين پژوهش از نوع توصيفي-تحليلي است. 350 نفر از بيماران ديابتي مراجعه کننده به مرکز تحقيقات ديابت سال 1385، به روش نمونه گيري آسان، مورد بررسي قرار گرفتند. ابزار پژوهش، پرسشنامه سه قسمتي شامل اطلاعات جمعيت شناختي، عوامل زمينه اي و پرسشنامه استاندارد کيفيت زندگي (SF36) بود. براي تحليل يافته ها از آمار توصيفي، آزمون تي مستقل، ANOVA و ضريب همبستگي پيرسون با نرم افزار SPSS 16 استفاده گرديد.يافته ها: ميانگين نمرات کيفيت زندگي در دو زير گروه اصلي سلامت جسماني (56.76±22.73) و سلامت رواني (55.27±21.74) بود. کيفيت زندگي با ويژگي هاي جمعيت شناختي مانند سن، جنس، تحصيلات و وضعيت تاهل، ارتباط معنادار داشت (P<0.05) و با متغيرهاي زمينه اي مانند قندخون ناشتا، قندخون 2 ساعت بعد از ناشتا، هموگلوبين A1C، کلسترول، LDL و HDL، تنها در برخي حيطه ها داراي ارتباط معنادار بود (P<0.05).بحث: يافته هاي مطالعه نشان داد که کيفيت زندگي بيماران ديابتي در برخي حيطه ها با متغيرهاي آزمايشگاهي، خصوصا هموگلوبين A1c که يکي از موارد مهم در پيش بيني کيفيت زندگي بيماران ديابتي به شمار مي رود رابطه معناداري دارد. لذا مراقبين سلامتي بايستي جهت ارتقا کيفيت زندگي اين بيماران به جستجوي عوامل موثر ديگر، همچون نگرش آنان در اين زمينه و چگونگي تغييرات روش زندگي آنان بپردازند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

تیماره، م.، و رحیمی، م.، و عباسی، پ.، و رضایی، م.، و حیدرپور، س. (1391). کیفیت زندگی بیماران دیابتی مراجعه کننده به مرکز تحقیقات دیابت کرمانشاه. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (بهبود) (journal of kermanshah university of medical sciences), 16(1), 63-69. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=153514Vancouver : کپی

تیماره مهنوش، رحیمی مهرعلی، عباسی پروین، رضایی منصور، حیدرپور سوسن. کیفیت زندگی بیماران دیابتی مراجعه کننده به مرکز تحقیقات دیابت کرمانشاه. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (بهبود) (journal of kermanshah university of medical sciences). 1391 [cited 2022January28];16(1):63-69. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=153514IEEE : کپی

تیماره، م.، رحیمی، م.، عباسی، پ.، رضایی، م.، حیدرپور، س.، 1391. کیفیت زندگی بیماران دیابتی مراجعه کننده به مرکز تحقیقات دیابت کرمانشاه. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (بهبود) (journal of kermanshah university of medical sciences), [online] 16(1), pp.63-69. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=153514. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 80 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی