برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

کيفيت زندگي زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشت شهرستان ايذه (سال 1389)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* اهواز، اتوبان گلستان، فلکه فرهنگشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز، دانشکده پرستاری و مامایی، کدپستی: 68875-61349
 
چکیده: 

زمينه: دوره بارداري اغلب يک دوره پراسترس همراه با تغييرات فيزيولوژيکي و رواني براي زنان به حساب مي آيد. اين تغييرات در بسياري از زنان مي تواند باعث کاهش کيفيت زندگي شود. مطالعه حاضر با هدف بررسي کيفيت زندگي در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشت شهرستان ايذه انجام شد. روش ها: اين پژوهش يک مطالعه توصيفي-تحليلي است که بر روي 300 نفر از زنان بارداري که جهت انجام مراقبت هاي دوران بارداري در سال 1389 به مراکز بهداشت شهرستان ايذه مراجعه کرده بودند، انجام شد. ابزارهاي گردآوري اطلاعات، پرسشنامه هاي اطلاعات جمعيت شناختي و فرم کوتاه (sf-36) بودند که به شيوه مصاحبه تکميل گرديد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 17 و آمار توصيفي و تست هاي تي، کاي اسکور و آنووا در سطح معنادار 5 درصد آناليز شد.
يافته ها: ميانگين امتياز کسب شده کيفيت زندگي زنان باردار
62.9±17.3 بود. بيشترين امتياز کسب شده کيفيت زندگي در بعد عملکرد اجتماعي (82.2±21.8) و کم ترين امتيازها مربوط به ابعاد احساس نشاط (50.6±18.7) و محدوديت عملکرد ناشي از مشکلات جسماني (51.4±42.7) بود. بين ميانگين امتياز کيفيت زندگي و سن زنان، سن بارداري، تعداد بارداري، ميزان تحصيلات و محل سکونت رابطه معناداري يافت نشد. امتياز کيفيت زندگي در بارداري هاي خواسته با اختلاف معناداري بيش از بارداري هاي ناخواسته بود (P=0.002).
نتيجه گيري: برنامه ريزي براي ارتقاي ابعاد مختلف کيفيت زندگي در دوران بارداري به خصوص در بعد احساس نشاط و عوامل تاثيرگذار بر آن از اهميت ويژه اي برخوردار است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 314
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی