برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي جامعه شناختي رابطه سرمايه اجتماعي و اعتياد اينترنتي در بين جوانان شهر همدان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا همدان
 
چکیده: 

ظهور فناوري هاي نوين ارتباطي و نقش روزافزون آنها در زندگي اجتماعي سبب شده است تا شكل هاي افراطي تر استفاده از اين فناوري ها و پيامدهاي ناخواسته آنها خطري براي حيات سالم اجتماعي تلقي گردند. در ميان رسانه هاي مدرن، اينترنت به دليل جاذبه ها و فرصت هاي متنوع جايگاه ويژه اي دارد. اما در كنار كاركردهاي مفيد و مثبت آن، استفاده افراطي از آن مي تواند منجر به اختلال در عملكردهاي فردي و اجتماعي گردد، و زمينه ايجاد وضعيتي که به آن اعتياد اينترنتي گفته مي شود را فراهم کند. اعتياد اينترنتي ممکن است در بين اقشار مختلف مشاهده شود، اما در ميان جوانان شايع تر است. اين پژوهش با هدف بررسي رابطه اعتياد به اينترنت و سرمايه اجتماعي در بين جوانان شهر همدان انجام شده است و از نظريه هاي سرمايه اجتماعي (کلمن، پاتنام، فوکوياما و بورديو)، نظريه پردازان شبکه اجتماعي و تاثيرات متقابل دو متغير سرمايه اجتماعي و اعتياد به اينترنت که در سه ديدگاه عرضه شدند استفاده شده است. روش تحقيق اين پژوهش، پيمايشي است. جامعه آماري اين تحقيق جوانان شهر همدان بوده اند که با روش نمونه گيري گلوله برفي، تعداد 138 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شده اند. ابزار گردآوري داده ها، پرسشنامه استاندارد شده اعتياد به اينترنت يانگ (1998) و پرسشنامه محقق ساخته درباره سرمايه اجتماعي است. داده ها با استفاده از نرم افزار آماري SPSS پردازش شده اند. نتايج تحليل داده ها حاکي از آن است که ميزان اعتياد به اينترنت در ميان پسرها (41.05) و در ميان دخترها (36.41) است. همچنين يافته هاي به دست آمده مويد عدم وجود رابطه معني دار بين اعتياد به اينترنت و سرمايه اجتماعي است. علاوه بر اين بين متغيرهاي سن، رشته تحصيلي و اعتياد به اينترنت نيز رابطه معني داري مشاهده نشد، اما بين اعتياد به اينترنت و جنسيت اين رابطه معني دار بوده است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 177
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی