برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1390 , دوره  7 , شماره  4 ; از صفحه 311 تا صفحه 318 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي هاله هاي ليتوژئوشيميايي اوليه و ثانويه کاني سازي دالي شمالي و تلفيق آنها با ساير اطلاعات اکتشافي به منظور هدايت عمليات اکتشافي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
 
چکیده: 

منطقه دالي، اولين انديس پورفيري Au-Cu کمربند ولکانيکي اروميه - دختر در ايران مي باشد که با توجه به پتانسيل معدني مطالعات اکتشافي بيشتري را نياز دارد. بر اساس نتايج نمونه برداري هاي سيستماتيک انجام شده در خاک، حفر ترانشه ها و گمانه هاي اکتشافي و تفسير و تحليل هاي ژئوشيميايي - آماري داده هاي حاصل، مي توان به کنترل حفاري ها و هدايت عمليات اکتشافي اقدام نمود. تحليل ژئوشيميايي - آماري 165 نمونه خاک با استفاده از روش هندسه فرکتال در منطقه دالي شمالي منجر به تفکيک مناطق آنومال Au و Cu گرديده که منطقه آنومال انطباق مناسبي را با سنگ هاي کوارتز ديوريت پورفيري (QDP) داشته است. با بررسي اطلاعات ژئوشيميايي ترانشه هاي TR04 و TR05، مشخص گرديد که در سنگ هاي QDP، نسبت هاي اکتشافي Ba´K/Ca´Zn و Fe´K/Zn´Mg متناسب با تغيير غلظت هاي Au و Cu در ترانشه ها (محيط هيپوژن) عکس العمل نشان داده و مي تواند بعنوان راهنماي مناسب اکتشافي در اين سنگ ها محسوب شود. ترانشه هاي مذکور، سنگ هاي QDP و مخصوصا کنتاکت آن با آندزيت ها را بعنوان منطقه آنومال نشان داده و بررسي نمونه گمانه هاي هم آزيموت با ترانشه ها نيز اين مساله را تائيد کرده است. بر اساس نتايج مطالعات ژئوشيميايي به هدايت برداشت هاي ژئوفيزيکي به منظور تجسم زير سطحي کاملتر از مناطق کاني سازي پرداخته و سپس حفاري اکتشافي پيشنهاد شده است. با توجه به بررسي هاي انجام شده و ارزيابي نتايج حفاري هاي اوليه، گمانه هاي بعدي در محدوده نزديک به کنتاکت سنک هاي کوارتز ديوريت پورفيري با آندزيت ها پيشنهاد گرديده اند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 197
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی