برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

رابطه هويت قومي و سنخيت فرهنگي با ارزش هاي سياسي و اجتماعي دانشجويان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمانشاه
 
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه هويت قومي و سنخيت فرهنگي با ارزش هاي سياسي و اجتماعي دانشجويان است. به همين منظور 412 دانشجوي دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه با روش خوشه اي چند مرحله اي انتخاب شدند و پرسشنامه ويژگي هاي جمعيت شناختي، مقياس هاي هويت قومي و سنخيت فرهنگي و پرسشنامه سلسله مراتب ارزش ها را تكميل نمودند. براي تجزيه و تحليل داده ها از همبستگي پيرسون، رگرسيون و مانوا استفاده شد. نتايج نشان داد كه بين هويت قومي (0.453=r)، جست وجوي هويت قومي (0.403=r)، تعهد و تعلق به گروه قومي (0.388=r) و سنخيت فرهنگي (0.385=r) با ارزش هاي سياسي و بين هويت قومي (0.317=r)، جست وجوي هويت قومي (0.294=r)، تعهد و تعلق به گروه قومي (0.301=r) و سنخيت فرهنگي (0.382=r) با ارزش هاي اجتماعي دانشجويان رابطه مثبت معني دار وجود دارد. نتايج رگرسيون نشان داد كه هويت قومي و سنخيت فرهنگي 25 درصد واريانس ارزش هاي سياسي و 17 درصد واريانس ارزش هاي اجتماعي را تبيين نموده است. نتايج مانوا نشان داد كه ميانگين ارزش هاي سياسي و اجتماعي در دانشجويان پسر بيشتر از دانشجويان دختر بوده است (p<0.05). اما ميانگين هويت قومي و سنخيت فرهنگي در دانشجويان دختر و پسر تفاوت معني دار نداشت. بر اساس نتايج، پيشنهاد مي شود كه به نقش مثبت هويت قومي و سنخيت فرهنگي توجه شود تا از شكل گيري ارزش هاي سياسي و اجتماعي منفي در دانشجويان پيشگيري كرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 127
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی