برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تعيين ساختار سازه اي و فضاي واکه اي در واکه هاي زبان فارسي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* کرمانشاه، بلوار شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، معاونت تحقیقات و فناوری، کد پستی: 6714673159
 
چکیده: 

زمينه و هدف: ساختار سازه اي و فضاي واکه اي مهم ترين ويژگي هاي فيزيکي آواهاي گفتاري هستند. پژوهش حاضر با هدف تعيين ساختار سازه اي و فضاي واکه اي 6 واکه زبان فارسي انجام شد.
روش بررسي: پژوهش توصيفي تحليلي حاضر به صورت مقطعي روي 60 نفر (30 مرد، 30 زن) از دانشجويان فارسي زبان دانشگاه علوم پزشکي تهران در محدوده سني 18 تا 24 سال انجام شد. فرکانس اولين، دومين و سومين سازه واکه هاي زبان فارسي و فضاي واکه اي توسط نرم افزار
real analyzer ضبط و تحليل شد. ميزان F0 در دو جنس با استفاده از آزمون هاي Leven و t مستقل مقايسه شد.
يافته ها: کمترين ميزان
F0 در مردان و زنان مربوط به واکه هاي /æ/ و  /a/( 135هرتز در مردان و 230 هرتز در زنان) و بيشترين آن مربوط به واکه   /i/(146 هرتز در مردان و زنان 239 هرتز در زنان) بود. ميانگين فرکانس پايه زنان به طور معني دار بيشتر از مردان بود .(p<0.001) بيشترين و کمترين مقدار F1 در مردان و زنان مربوط به واکه هاي /æ/ و /i/ است. بيشترين و کمترين مقدار F2 در هر دو جنس به ترتيب مربوط به واکه هاي /i/ و /u/ است. بيشترين و کمترين ميزان F3 مربوط به واکه هاي /u/ و /i/ است.
نتيجه گيري: واکه هاي
/æ/ و /a/ داراي کمترين فرکانس، /i/ داراي بالاترين فرکانس، /æ/ بازترين، /i/ بسته ترين،  /i/پيشين ترين و گسترده ترين و /u/ پسين ترين و گردترين واکه ها هستند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 223
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی