برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تهيه و بررسي روايي و پايايي آزمون تکرار ناکلمه در کودکان چهار ساله

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، خیابان انقلاب، بعد از پیچ شمیران، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، گروه گفتار درمانی، کد پستی: 1148965141
 
چکیده: 

زمينه و هدف: حافظه فعال واج شناختي يک عامل مهم در رشد گفتار و زبان و اختلالات مرتبط ميباشد. اين نوع از حافظه با تکرار ناکلمه ارزيابي ميشود. هدف از پژوهش حاضر تهيه آزمون تکرار ناکلمه به منظور بررسي ظرفيت حافظه فعال واج شناختي، و تعيين روايي و پايايي آن ميباشد.
روش بررسي: اين مطالعه به
روش مقطعي انجام گرفته است. ابتدا 60 واژه بر اساس ساخت هاي آوايي رايج در زبان فارسي انتخاب شد. اين واژه ها همراه با ناکلمه هايي که با تغيير يک يا دو واج از آنها ساخته شده بود، براي انتخاب و تعيين روايي محتوايي به صاحب نظران داده شد. بر اساس نظر آنها 25 ناکلمه انتخاب شد. اين ناکلمه ها توسط يک آزمونگر و در طي دو مرحله براي بررسي ثبات آزمون اجرا شد. جمعيت مورد مطالعه 16 پسر و 14 دختر چهار تا چهار سال و يازده ماه بودند که به صورت آسان و غيرتصادفي از مهدکودک هاي منطقه دو و شش شهر تهران انتخاب شدند. امتياز تکرار ناکلمه در کودکان تعيين شد و با آزمون ضريب همبستگي پيرسون مورد تجريه و تحليل آماري قرار گرفت.
يافته ها: نتايج نشان مي
دهد که 25 ناکلمه در نظر گرفته در اين آزمون داراي روايي محتوايي هستند. بين اجراهاي متوالي نيز ضريب همبستگي 0.76 در سطح معني داري  (p<0.001)وجود دارد.
نتيجه
گيري: اين يافته ها نشان مي دهد آزمون تکرار ناکلمه از روايي و پايايي بالايي برخوردار است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 100
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی