برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه نتايج آزمون فاصله در نويز در افراد بينا و نابيناي مادرزاد با شنوايي هنجار

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، خیابان انقلاب، بعد از پیچ شمیران، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، گروه شنوایی شناسی، کد پستی: 1148965141
 
چکیده: 

زمينه و هدف: پردازش زماني که شامل وضوح، ترتيب، تجمع و پوشش زماني است، مولفه اصلي توانايي‌ هاي پردازش شنوايي است که اهميت ويژه اي در درک اصوات پيچيده مانند گفتار و موسيقي دارد. نتيجه پژوهش ها در مورد پردازش زماني در افراد نابينا برتري آنها را نسبت به ديگر افراد در مبحث تمايز زماني نشان ميدهد. هدف از اين مطالعه مقايسه پردازش زماني در افراد بينا و نابينا با شنوايي هنجار توسط آزمون فاصله در نويز بود.
روش بررسي: اين پژوهش توصيفي تحليلي غيرمداخله‌اي روي 22 نابيناي مادرزاد، 11 زن و 11 مرد، با ميانگين سني
26.22 سال و 22 فرد بينا، 11 زن و 11 مرد، با شنوايي هنجار با ميانگين سني 24.04 سال در دانشکده توانبخشي دانشگاه علوم پزشکي تهران انجام شد. پس از انجام آزمون فاصله در نويز، آستانه تقريبي و درصد پاسخ هاي درست افراد استخراج شده و با آزمون ناپارامتري من-ويتني مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: بين ميانگين درصد پاسخ هاي درست و ميانگين آستانه تقريبي در گروه مورد و شاهد اختلاف معني داري مشاهده شد
(p<0.05) در حالي که نتايج هر دو جنس در دو گروه مورد و شاهد اختلاف معني داري نشان نداد (p>0.05).
نتيجه گيري: کمتر بودن مقدار آستانه تقريبي و بيشتر بودن ميزان درصد پاسخ هاي درست افراد نابينا نسبت به افراد بينا نشان دهنده پردازش زماني سريع تر در افراد نابينا احتمالا به دليل ساخت پذيري عصبي جبراني به دنبال محروميت از بينايي است
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 88
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی