برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي حد افتراق شدت به دنبال کاربرد تک گوشي سمعک

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر، خیابان شهید شاه نظری، کوچه نظام، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، گروه شنوایی شناسی، کد پستی: 13487-15459
 
چکیده: 

زمينه و هدف: با اثبات قابليت سازماندهي مجدد دستگاه هاي حسي بزرگسالان به دنبال تغييرات محيطي و توجه به اينکه سمعک با تحريک دستگاه شنوايي دچار محروميت حسي، موجب تغيير در محرک هاي دريافتي ميگردد، به نظر مي رسد که سمعک قادر به ايجاد تغييراتي در توانايي هاي دستگاه شنوايي از جمله حد افتراق شدت باشد. کاربرد سمعک موجب رخداد اصلاحات درکي و فيزيولوژيک ميگردد. اين مطالعه با هدف بررسي تاثيرات ناشي از کاربرد سمعک بر عملکرد تمايز شدتي انجام شده است.
روش بررسي: مطالعه حاضر از نوع مقطعي-تحليلي بود. گروه مورد مطالعه شامل 30 نفر شامل 15 زن و 15 مرد، کاربر تک گوشي سمعک، با کم شنوايي حسي عصبي متوسط يا متوسط شديد متقارن در دو گوش، در محدوده سني 65-45 سال با ميانگين 57.73 و انحراف معيار 8.12 سال بودند. حد افتراق شدت در دو فرکانس 500 و 2000 هرتز و دو سطح شدتي 10 و 40 دسي بل
SL در گوش هاي کاربر سمعک و گوش هاي فاقد سمعک ارزيابي و مقايسه گرديد.
يافته ها: نتايج مطالعه نشانگر برتري امتيازها در سطوح شدتي و فرکانسي بالا بوده و امتيازهاي حد افتراق شدت در گوش هاي کاربر سمعک نسبت به گوش هاي فاقد سمعک به طور معني داري کمتر، به عبارتي بهتر بود
(p<0.05) ، ولي در فرکانس 500 هرتز و سطح شدتي 10 دسي بل SL تفاوت معني داري بين دو گروه ديده نشد (p=0.132).
نتيجه گيري: نتايج حاصل از اين مطالعه نشان دهنده تاثير کاربرد سمعک بر عملکرد تمايز شدتي بوده و با تاييد رخداد اصلاحات درکي، امکان رخداد ساخت پذيري عملکردي به دنبال کاربرد سمعک را مطرح مي سازد که جهت تاييد، نياز به انجام مطالعات بيشتري است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 97
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی