برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1388 , دوره  1-15 , شماره  1 ; از صفحه 29 تا صفحه 52 .
 
عنوان مقاله: 

شناسايي و تحليل ابعاد محيط هاي اطلاعاتي کارکنان دانشگاه شهيد چمران و رابطه اين عوامل با وضعيت اجتماعي – اقتصادي آنها

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

پژوهش حاضر با تکيه بر الگوي تحقيقاتي فيشر، و با هدف شناسايي و تحليل محيط هاي اطلاعاتي کارکنان دانشگاه شهيد چمران بررسي رابطه بين عوامل آنها با وضعيت اجتماعي – اقتصادي آنان صورت گرفت. اين پژوهش از نوع توصيفي (همبستگي) بوده، و حجم نمونه آن 486 نفر (شامل 243 نفر زن و 243 مرد) بود که به روش تصادفي انتخاب شدند. ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه اي محقق ساخته مي باشد. يافته هاي پژوهش نشان دادند که محيط هاي اطلاعاتي اين کارکنان عبارتند از: محل کار، منزل اقوام و دوستان و جشنها. در تحليل عوامل وجود چهار عامل براي اين محيط ها مشخص شد که عبارتند از: تقويت پايه هاي دانش و تجربه، تنوع اطلاعات، غير رسمي بودن محيط/سهولت دسترسي به اطلاعات، و طرح مباحث روز. محاسبه ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون چند متغيره نشان داد که بين عامل سوم و وضعيت اجتماعي – اقتصادي همبستگي منفي معني داري وجود دارد، و اين عامل قدرت پيش بيني وضعيت اجتماعي - اقتصادي را دارد. بنابراين شناخت محيط هاي اطلاعاتي و عوامل آنها، در درک بهتر اين محيط ها ياري مي رساند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 92
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی