نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1390 , دوره  25 , شماره  4 الف ; از صفحه 373 تا صفحه 384 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير باکتريهاي محرک رشد گياه (PGPR) بر خواص کيفي و کمي قارچ دکمه اي (Agaricus bisporus) در بسترهاي مختلف حاصل

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* کرج، موسسه تحقیقات خاک و آب کشور، کدپستی: 3177993545
 
چکیده: 
به منظور بررسي اثر باکتريهاي محرک رشد گياه (PGPR) در افزايش عملکرد و بهبود برخي خواص کيفي قارچ دکمه اي (Agaricus bisporus) در بسترهاي مختلف حاصل از ضايعات صنعتي و کشاورزي آزمايشي به صورت فاکتوريل در قالب طرح کاملا تصادفي به اجرا در آمد. تيمارهاي مورد استفاده در اين آزمايش شامل بسترهاي حاوي کاه گندم به عنوان ماده اصلي و مکملهاي پودر ضايعات ماهي، ضايعات کشتارگاه، ضايعات زيتون، کود گاوي و کود مرغي و دو سطح تلقيح با مخلوط باكتريهاي باسيلوس و سودوموناس و شاهد (بدون تلقيح) بودند. نتايج نشان داد اثر نوع بستر، تلقيح باكتري و نيز اثرات متقابل آنها در سطح يک درصد بر وزن تر، درصد ماده خشک، غلظت عناصر غذايي و ميزان پروتئين قارچ دکمه اي معني دار بود، ولي بر ميزان خاکستر و تعداد قارچ دکمه اي معني دار نبود. قارچهاي رشد يافته در بستر حاوي كود گاوي تلقيح شده با باكتريهاي محرک رشد بيشترين وزن تر (751.5 گرم در واحد آزمايشي) و قارچهاي پرورش يافته بر بسترهاي حاوي ضايعات کشتارگاه بدون تلقيح باكتري کمترين وزن تر (592.6 گرم در واحد آزمايشي) را داشتند. همچنين بسترهاي حاوي کود مرغي همراه با باكتري، بيشترين ماده خشك (7.1 درصد) و در مقابل بسترهاي حاوي ضايعات ماهي بدون تلقيح باكتري کمترين ميزان ماده خشك (4.43 درصد) را توليد کردند. بيشترين ميزان پروتئين مربوط به بستر حاوي ضايعات ماهي تلقيح شده با باکتري (29.25 درصد) و کمترين ميزان پروتئين مربوط به بستر حاوي کودگاوي بدون تلقيح (17.27 درصد) بود. قارچهاي پرورش يافته در بستر حاوي ضايعات ماهي که با باکتريهاي محرک رشدگياه تلقيح شده بودند، بيشترين غلظت نيتروژن، فسفر، منيزيم و روي و مس را دارا بودند. درحاليکه بيشترين ميانگين در مورد عنصر آهن مربوط به ضايعات زيتون تلقيح شده با باکتري بود. در اين آزمايش تاثير باكتريهاي محرك رشد بر وزن تر، وزن خشك و ميزان پروتئين قارچ دکمه اي مثبت و معني دار بود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

ملایی، ف.، و بشارتی، ح. (1390). بررسی تاثیر باکتریهای محرک رشد گیاه (PGPR) بر خواص کیفی و کمی قارچ دکمه ای (Agaricus bisporus) در بسترهای مختلف حاصل. پژوهش های خاک (علوم خاک و آب), 25(4 الف), 373-384. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=153432Vancouver : کپی

ملایی فوزیه، بشارتی حسین. بررسی تاثیر باکتریهای محرک رشد گیاه (PGPR) بر خواص کیفی و کمی قارچ دکمه ای (Agaricus bisporus) در بسترهای مختلف حاصل. پژوهش های خاک (علوم خاک و آب). 1390 [cited 2022May26];25(4 الف):373-384. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=153432IEEE : کپی

ملایی، ف.، بشارتی، ح.، 1390. بررسی تاثیر باکتریهای محرک رشد گیاه (PGPR) بر خواص کیفی و کمی قارچ دکمه ای (Agaricus bisporus) در بسترهای مختلف حاصل. پژوهش های خاک (علوم خاک و آب), [online] 25(4 الف), pp.373-384. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=153432. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 258 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی