نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي تقارن مجموع اندازه دندانهاي دائمي در دو سمت قوس فكي در افراد با اكلوژن نرمال- مشهد سال 1380

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 
چکیده: 
زمينه و هدف: با توجه به آسيمتري مختصر در اندامهاي دو گانه بدن و همچنين آسيمتري جزئي که در نيمه راست و چپ صورت وجود دارد، اين بررسي با هدف بدست آوردن مجموع اندازه دندانها از مزيال سانترال تا ديستال مولر اول در هر طرف قوس فکي و مقايسه آنها با يکديگر در دانش آموزان دبيرستاني با اکلوژن نرمال و به تفکيک جنسيت انجام شد. روش بررسي: مطالعه حاضر مقطعي (Cross Sectional) و روش جمع آوري اطلاعات معاينه مستقيم، قالب گيري، تهيه مدل مطالعه و سپس اندازه گيري بر روي قالبهاي مطالعه با استفاده از فرم اطلاعاتي بود. در اين بررسي شصت پسر و دختر که داراي اکلوژن نرمال و محدوده سني 16-18 بودند، (سي نفر پسر و سي نفر دختر) به صورت Random Cluster Sampling از بين دانش آموزان دبيرستاني شهر مشهد انتخاب شدند. پس از قالب گيري و تهيه مدل هاي مطالعه عرض مزيوديستالي هزار و چهارصد و چهل دندان از ديستال مولر اول يک طرف تا ديستال مولر اول طرف ديگر در هر فک اندازه گيري شد و ميانگين عرض مزيوديستال دندانها در هر نيمه فک با يکديگر جمع گرديد. در اين مطالعه با نرم افزار آماري SPSS آمارهاي توصيفي محاسبه شده و سپس توسط آزمونهاي آماري t جفت شده (Paired t-Test) و آزمون t براي دو نمونه مستقل (t-Test Independent Groups) تجزيه و تحليل و مقايسه هاي آماري انجام گرفت. يافته ها: ميانگين مجموع اندازه دندانها به شرح زير بود: 1. سمت راست بالا در پسران کوچکتر از سمت چپ ولي اختلاف معني دار نبود. (0.82=P.V) سمت راست بالا در دختران نيز مانند پسران کوچکتر از سمت چپ و اختلاف معني دار نبود. (0.125=P.V) در مقايسه سمت چپ و راست در فک پايين، مجموع اندازه دندانهاي طرف راست در پسران بزرگتر از طرف چپ ولي تفاوت معني دار نبود. (0.456=P.V) طرف راست فک پايين در دختران نيز مانند پسران بزرگتر از طرف چپ ولي تفاوت معني دار نبود. (0.125=P.V) در مقايسه بين دو جنس طرف راست بالا، در پسران بزرگتر از دختران وتفاوت معني دار بود. (0.003=P.V) طرف چپ بالا در پسران بزرگتر از دختران و تفاوت معني دار بود. (0.002=P.V) طرف راست پايين در پسران بزرگتر از دختران و تفاوت معني دار بود. (0.039=P.V) طرف چپ پايين در پسران بزرگتر از دختران و تفاوت معني دار بود. (0.021=P.V) مجموع اندازه دندانهاي فک بالا در پسران 91.37 ميلي متر و در دختران 88.65 ميلي متر و تفاوت بين آنها معني دار بود. (0.005=P.V) مجموع اندازه دندانهاي فک پايين در پسران 84.4 ميلي متر و در دختران 81.17 ميلي متر و تفاوت بين آنها معني دار بود. (0.000=P.V) نتيجه گيري: مجموع اندازه دندانها در طرف چپ و راست دو فک هم در پسران و هم در دختران متفاوت بود ولي تفاوت معني داري نبود. در مقايسه بين دو جنس در پسران مجموع اندازه دندانها در هر طرف فکين بزرگتر از اندازه مشابه آن در دختران بود و مجموعه اندازه کل دندانهاي فک بالا و همچنين دندانهاي فک پايين در پسران به طور معني داري بيشتر از دختران بود.
 
کلید واژه: 


 
موضوعات مرتبط: 
-
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

زرین قلم، م. (1383). بررسی تقارن مجموع اندازه دندانهای دائمی در دو سمت قوس فکی در افراد با اکلوژن نرمال- مشهد سال 1380. مجله دندانپزشکی (journal of islamic dental association of iran), 16(4 (مسلسل 52)), 19-27. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=15004Vancouver : کپی

زرین قلم مهری. بررسی تقارن مجموع اندازه دندانهای دائمی در دو سمت قوس فکی در افراد با اکلوژن نرمال- مشهد سال 1380. مجله دندانپزشکی (journal of islamic dental association of iran). 1383 [cited 2022May17];16(4 (مسلسل 52)):19-27. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=15004IEEE : کپی

زرین قلم، م.، 1383. بررسی تقارن مجموع اندازه دندانهای دائمی در دو سمت قوس فکی در افراد با اکلوژن نرمال- مشهد سال 1380. مجله دندانپزشکی (journal of islamic dental association of iran), [online] 16(4 (مسلسل 52)), pp.19-27. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=15004. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 75 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی