نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي ميكروبيولوژيك تيوپ و پوشش فيلم راديوگرافي در مراكز دولتي و خصوصي راديوگرافي دنداني شهر يزد در سال 1380

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
زمينه و هدف: در راديولوژي دندانپزشکي، توانمنديهاي خاصي جهت انتقال عفونت وجود دارد که مي بايست، مشخص و ارزيابي گردند. هدف از مطالعه فوق بررسي ميکروبيولوژيک تيوب و پوشش فيلم راديوگرافي در مراکز دولتي و خصوصي شهر يزد مي باشد. روش بررسي: اين مطالعه از نوع توصيفي و به روش مقطعي در سال 1380 در شهر يزد انجام شد. در اين بررسي از تمامي 13 مرکز درماني دولتي و هشت مرکز خصوصي که دستگاه راديوگرافي دنداني داشتند (21 دستگاه) نمونه برداري به عمل آمد. ابتدا توسط سواپ مرطوب و استريل، از نقاط مختلف تيوب دستگاه راديوگرافي يک نمونه تهيه، همچنين از پوشش فيلم هاي راديوگرافي نمونه برداري انجام شد و داخل محيط کشت تايوگليکولات نگهداري گرديد و سپس در آزمايشگاه ميکروبشناسي در انکوباتور 37 درجه سانتي گراد قرار داده شد و هر 24 ساعت از نظر وجود کدورت مورد بررسي قرار گرفت. براي مقايسه ميزان آلودگي تيوب راديوگرافي از آزمون دقيق فيشر تعميم يافته (Extended Fisher) استفاده شد. يافته ها: از بررسيهاي به عمل آمده در مراکز راديوگرافي دولتي آلودگي با ميکروب هايي چون پسودوموناس ايروژنيزا، استافيلوکوک اپيدرميديس، آسپروژيلوس نيگرا و آلکالژنيز مشاهده گرديد، دليل احتمالي آن عفونتهاي بيمارستاني و ناقلين سالم در بين پرسنل بيمارستاني است. در مراکز راديوگرافي خصوصي آلودگي با ميکروب هايي چون نايسرياسيکا، استافيلوکوک اپيدرميديس و باسيلوس سوبتليس بود که احتمالاً مي تواند به دليل وجود فلور نرمال محيط زيست باشد. پوشش فيلم ها در مراکز دولتي آلودگي با استافيلوکوک آرئوس، استافيلوکوک هموليتيکوس، نايسرياسيکا و استافيلوکوک اپيدرميديس داشت و مجدداً به بيمار تحويل مي شد. اين آلودگي مي تواند به دليل تماس افراد ناقل سالم باشد. نتيجه گيري: نتايج بدست آمده نشان مي دهد که روشهاي به کار گرفته شده در مراکز راديولوژي دولتي و خصوصي بويژه دولتي شهر يزد با روشهاي استاندارد توصيه شده توسط مراجعي مانند ADA و CDC فاصله زيادي دارد بنابراين مي توان گفت که جامعه ما در خطر گسترش عفونتهاي متقاطع در سطح کلينيک هاي راديولوژي مي باشد.
 
کلید واژه: 


 
موضوعات مرتبط: 
-
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

عزالدینی اردکانی، ف.، و کرم زاده مطلق، س. (1383). بررسی میکروبیولوژیک تیوپ و پوشش فیلم رادیوگرافی در مراکز دولتی و خصوصی رادیوگرافی دندانی شهر یزد در سال 1380. مجله دندانپزشکی (journal of islamic dental association of iran), 16(4 (مسلسل 52)), 61-72. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=14998Vancouver : کپی

عزالدینی اردکانی فاطمه، کرم زاده مطلق سعید. بررسی میکروبیولوژیک تیوپ و پوشش فیلم رادیوگرافی در مراکز دولتی و خصوصی رادیوگرافی دندانی شهر یزد در سال 1380. مجله دندانپزشکی (journal of islamic dental association of iran). 1383 [cited 2022May17];16(4 (مسلسل 52)):61-72. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=14998IEEE : کپی

عزالدینی اردکانی، ف.، کرم زاده مطلق، س.، 1383. بررسی میکروبیولوژیک تیوپ و پوشش فیلم رادیوگرافی در مراکز دولتی و خصوصی رادیوگرافی دندانی شهر یزد در سال 1380. مجله دندانپزشکی (journal of islamic dental association of iran), [online] 16(4 (مسلسل 52)), pp.61-72. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=14998. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 63 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی