برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي ميكروبيولوژيك تيوپ و پوشش فيلم راديوگرافي در مراكز دولتي و خصوصي راديوگرافي دنداني شهر يزد در سال 1380

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
زمينه و هدف: در راديولوژي دندانپزشکي، توانمنديهاي خاصي جهت انتقال عفونت وجود دارد که مي بايست، مشخص و ارزيابي گردند. هدف از مطالعه فوق بررسي ميکروبيولوژيک تيوب و پوشش فيلم راديوگرافي در مراکز دولتي و خصوصي شهر يزد مي باشد.
روش بررسي: اين مطالعه از نوع توصيفي و به روش مقطعي در سال 1380 در شهر يزد انجام شد. در اين بررسي از تمامي 13 مرکز درماني دولتي و هشت مرکز خصوصي که دستگاه راديوگرافي دنداني داشتند (21 دستگاه) نمونه برداري به عمل آمد. ابتدا توسط سواپ مرطوب و استريل، از نقاط مختلف تيوب دستگاه راديوگرافي يک نمونه تهيه، همچنين از پوشش فيلم هاي راديوگرافي نمونه برداري انجام شد و داخل محيط کشت تايوگليکولات نگهداري گرديد و سپس در آزمايشگاه ميکروبشناسي در انکوباتور 37 درجه سانتي گراد قرار داده شد و هر 24 ساعت از نظر وجود کدورت مورد بررسي قرار گرفت. براي مقايسه ميزان آلودگي تيوب راديوگرافي از آزمون دقيق فيشر تعميم يافته (Extended Fisher) استفاده شد.
يافته ها: از بررسيهاي به عمل آمده در مراکز راديوگرافي دولتي آلودگي با ميکروب هايي چون پسودوموناس ايروژنيزا، استافيلوکوک اپيدرميديس، آسپروژيلوس نيگرا و آلکالژنيز مشاهده گرديد، دليل احتمالي آن عفونتهاي بيمارستاني و ناقلين سالم در بين پرسنل بيمارستاني است.
در مراکز راديوگرافي خصوصي آلودگي با ميکروب هايي چون نايسرياسيکا، استافيلوکوک اپيدرميديس و باسيلوس سوبتليس بود که احتمالاً مي تواند به دليل وجود فلور نرمال محيط زيست باشد.
پوشش فيلم ها در مراکز دولتي آلودگي با استافيلوکوک آرئوس، استافيلوکوک هموليتيکوس، نايسرياسيکا و استافيلوکوک اپيدرميديس داشت و مجدداً به بيمار تحويل مي شد. اين آلودگي مي تواند به دليل تماس افراد ناقل سالم باشد.
نتيجه گيري: نتايج بدست آمده نشان مي دهد که روشهاي به کار گرفته شده در مراکز راديولوژي دولتي و خصوصي بويژه دولتي شهر يزد با روشهاي استاندارد توصيه شده توسط مراجعي مانند ADA و CDC فاصله زيادي دارد بنابراين مي توان گفت که جامعه ما در خطر گسترش عفونتهاي متقاطع در سطح کلينيک هاي راديولوژي مي باشد.
 
کلید واژه: 


 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 89
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی