نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تغييرات كلسيم، ويتامين D و ساير شاخص هاي بيوشيميايي خون در طي بارداري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، اوین، بیمارستان طالقانی، طبقه دوم، مرکز تحقیقات غدد درو‌ن ریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی شهید بهشتی
 
چکیده: 
مقدمه: با توجه به نقش مهم كلسيم و ويتامين D در هموستاز كلسيم و استخوان سازي به ويژه در دوران بارداري، اين مطالعه جهت تعيين غلظت فاكتورهاي بيوشيميايي مرتبط با متابوليسم كلسيم در زنان باردار و مقايسه آن با زنان غيرحامله تهراني انجام شد.مواد و روشها: در يك مطالعه مقطعي از 153 زن باردار مراجعه كننده به 5 مركز مراقبت هاي دوران بارداري 101 زن باردار اعلام آمادگي كردند. 48 نفر از آنها تا انتهاي مطالعه همكاري كردند و در هر سه ماهه بارداري بررسي شدند. 66 خانم غيرباردار به صورت تصادفي از مطالعه قند و ليپيد به عنوان گروه شاهد انتخاب گرديدند. اطلاعات دموگرافيك توسط پرسشنامه گردآوري شد. عوامل بيوشيميايي خون شامل كلسيم، فسفر، منيزيوم، آلكالن فسفاتاز، آلبومين، PTH، ويتامين D و استئوكلسين سرم اندازه گيري شد. براي مقايسه متغيرهاي فوق بين سه ماهه هاي دوره بارداري از روش آناليز واريانس براي اندازه گيري متعدد و براي مقايسه هر يك از سه ماهه هاي بارداري با گروه شاهد، ضمن تطبيق سني از آزمون دانت استفاده شد.يافته ها: تغييرات معني داري در غلظت سرمي آلبومين، استئوكلسين و آلكالن فسفاتاز بين سه ماهه هاي بارداري (P<0.001) مشاهده گرديد. اين تفاوت در مقايسه با گروه شاهد نيز معني دار بود. ميانگين غلظت سرمي آلبومين، در سه ماهه اول و دوم و سوم بارداري و گروه شاهد به ترتيب 0.3±4.8، 4.3±0.3،4.4±0.4 و 5.2±2.0 گرم در دسي ليتر وغلظت سرمي استئوكلسين به ترتيب 12.7±8.5، 8.1±6.7، 5.6±5.0 و 15.3±9.4 نانوگرم در ميلي ليتر و اين ميزان براي آلكالن فسفاتاز به ترتيب 38±115، 37±125، 61±174 و 42±131 IU/L بود. در سه ماهه اول غلظت سرمي آلكالن فسفاتاز و 25- هيدروكسي ويتامين D كاهش و آلبومين و پاراتيروييد هورمون و استئوكلسين افزايش نشان داد. در سه ماهه اول بارداري در 20 درصد از زنان 25- هيدروكسي ويتامين D كمتر از10nmol/L  و در 40 درصد از زنان 25 هيدروكسي ويتامين D كمتر از 20nmol/L بود.نتيجه گيري: يافته ها مويد تغييرات معني دار در ميزان آلبومين، PTH، و استئوكلسين و آلكالن فسفاتاز در زنان باردار در طول بارداري در مقايسه با زنان غيرباردار است. ويتامين D در سه ماهه اول بارداري كاهش نشان مي دهد. 20 درصد از زنان كمبود ويتامين D دارند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

عزیزی، ف.، و عینی، ا.، و میرسعیدقاضی، ع.، و میرمیران، پ.، و میربلوکی، م. (1382). تغییرات کلسیم, ویتامین D و سایر شاخص های بیوشیمیایی خون در طی بارداری. مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران, 5(1 (مسلسل 17)), 45-51. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=1499Vancouver : کپی

عزیزی فریدون، عینی الهه، میرسعیدقاضی علی اصغر، میرمیران پروین، میربلوکی محمدرضا. تغییرات کلسیم, ویتامین D و سایر شاخص های بیوشیمیایی خون در طی بارداری. مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران. 1382 [cited 2022May23];5(1 (مسلسل 17)):45-51. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=1499IEEE : کپی

عزیزی، ف.، عینی، ا.، میرسعیدقاضی، ع.، میرمیران، پ.، میربلوکی، م.، 1382. تغییرات کلسیم, ویتامین D و سایر شاخص های بیوشیمیایی خون در طی بارداری. مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران, [online] 5(1 (مسلسل 17)), pp.45-51. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=1499. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 211 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی