برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي الگوي مقاومت دارويي سويه‌هاي آنتروكوكوس فكاليس و آنتروكوكوس فسيوم در بيمارستانهاي لبافي نژاد و شيهد چمران طي سالهاي 1382-1379

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
سابقه و هدف: عفونت هاي بيمارستاني تهران شايع هستند. آنتروكوك ها در بين باكاريهاي گرم مثبت مهمترين عامل عفونتهاي دستگاه ادراري بوده و بيشترين فراواني را به خود اختصاص داده اند. اهداف اين تحقيق تعيين فراواني گونه هاي مختلف آنتروكوك در دو بيمارستان تهران و نيز ميزان مقاومت آنها نسبت به آنتي بيوتيكها مورد استفاده بر عليه اين دسته از باكتريها بوده است. مواد و روش ها: دراين تحقيق تعداد 339 سويه آنتروكوك كه از بيماران بستري و سرپايي در دو بيمارستان تهران (شهيد لبافي نژاد و شهيد چمران) جدا شده بودف مورد بررسي قرار گرفت. كليه سويه ها با استفاده از آزمايشات باكتريولوژي و PCR شناسايي شده و الگوي مقاومت دارويي آنها با استفاده از روش كربي بائر نسبت به آنتي بيوتيكهاي پني سيلين، آمپي سيلين، نيروفورانتويين، ايمي پنم، كلرامفنيل، ونكومايسين، تيكوپلانين، نوپرستين/ دالفوپرستين و لينه زوليد تعيين گرديد. همچنين ازروش رقتي جهت تعيين MIC آنتي بيوتيكهاي جنتامايسين، استرپتومايسين (در سويه هاي مقاوم به غلظت هاي بالا آمينوگليكوزيدها) و آمپي سيلين (بر روي سويهاي آنتروكوكوس فسيوم) استفاده شد. يافته ها: از 339 سويه آنتروكوكي، 273 سويه (77.5%) به گونه فكاليس و 66 سويه (22.5%) به گونه فسيوم تعلق داشت. سويه هاي آنتروكوكوس فكاليس و آنتروكوكوس فسيوم به ترتيب در مقاوم بودن نسبت به آنتي بيوتيكهاي، آمپي سيلين (13% در برابر 77%)، پني سيلين (14% در برابر 95%) سيپروفلوكساسين (57% در برابر 80%)، نيتروفورانتويين (18% در برابر 54%)، ايمي پنم (3% در برابر 83%) و كلرامفنيكل (5% در برابر 20%) اختلاف چشمگير داشتند. تمام سويه هاي آنتروكوكوس فكاليس (273 سويه) به ونكومايسين و لينه زوليد (Linezolid) حساس بوده ولي ميزان مقاومت به ونكومايسين در ميان سويه هاي آنتروكوكوس فسيوم طي اين تحقيق از 5% به 10.6% افزايش يافته است. در حالي كه اين سويه ها به كينوپرستين/ دالفوپرستين (Quinoprestin/ dalfoprestin) حساس باقي مانده اند. با استفاده از واكنش زنجيره اي پليمر از (PCR) فنوتيپ تمام سويه هاي آنتروكوكوس فسيوم مقاوم به ونكومايسين از نوع vanA تعيين شد. تمامي اين سويه ها به تيكوپلانين (Teicoplanin) مقاوم بودند. نتايج بدست آمده در هر مورد با اطلاعات مربوط به سويه هاي استاندارد مطابقت مي نمود. ميزان مقاومت نسبت به غلظت هاي بالاي جنتامايسين (HLGR) در هر دو گونه فكاليس (42.4%) و فسيوم (60%) در طي اين بررسي، افزايش نشان مي دهد. نتيجه گيري و توصيه ها: با افزايش فراواني سويه هاي HLGR ، اثر سينرژي جنتامايسين با گليكوپپتيدها وبتالاكتام ها مهار گرديده و امر درمان با مشكل مواجه گرديده است. داروي لينه زوليد (Linezolid) و كينوپريستين/ دالفوپريستين توانايي مقابله به سويه هاي انتروك فسيوم مقاوم به چند دارو از جمله سويه هاي مقاوم به گليكوپپتيدها را در ايران داشته در حالي كه مصرف تيكوپلانين در كشور با توجه به حضور ژن هاي كلاستر vanA قابل تامل مي باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

فیض آبادی، م.، و اسدی، س.، و خطیبی، س.، و اعتمادی، گ.، و پروین، م.، و اسکویی، م. (1383). بررسی الگوی مقاومت دارویی سویه‌های آنتروکوکوس فکالیس و آنتروکوکوس فسیوم در بیمارستانهای لبافی نژاد و شیهد چمران طی سالهای 1382-1379. پژوهنده (researcher bulletin of medical sciences), 9(6 (پی در پی 42)), 333-339. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=14978Vancouver : کپی

فیض آبادی محمدمهدی، اسدی سرور، خطیبی سپیده، اعتمادی گلاویژ، پروین محمود، اسکویی مهوش. بررسی الگوی مقاومت دارویی سویه‌های آنتروکوکوس فکالیس و آنتروکوکوس فسیوم در بیمارستانهای لبافی نژاد و شیهد چمران طی سالهای 1382-1379. پژوهنده (researcher bulletin of medical sciences). 1383 [cited 2021December06];9(6 (پی در پی 42)):333-339. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=14978IEEE : کپی

فیض آبادی، م.، اسدی، س.، خطیبی، س.، اعتمادی، گ.، پروین، م.، اسکویی، م.، 1383. بررسی الگوی مقاومت دارویی سویه‌های آنتروکوکوس فکالیس و آنتروکوکوس فسیوم در بیمارستانهای لبافی نژاد و شیهد چمران طی سالهای 1382-1379. پژوهنده (researcher bulletin of medical sciences), [online] 9(6 (پی در پی 42)), pp.333-339. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=14978. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 155 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی