برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1383 , دوره  - , شماره  52 ; از صفحه 10 تا صفحه 18 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير مدل همكار آموزش باليني (CTA) بر كيفيت آموزش باليني به دانشجويان پرستاري در بيمارستانهاي منتخب علوم پزشكي تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده پرستاری و مامایی
 
چکیده: 

اين پژوهش يک مطالعه مورد شاهدي است و به منظور بررسي تاثير اجراي مدل (CTA) بر آموزش باليني دانشجويان پرستاري در دو بيمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشکي تهران انجام شده است که براي حل مشکلات موجود در روش آموزشي سنتي يعني عدم مشارکت و احساس مسووليت بخشهاي باليني در آموزش دانشجويان و همچنين عدم هماهنگي بين مشاهدات باليني و مطالب تدريس شده در کلاس مطالعه حاضر با بهره گيري از يکي از مدلهاي موفق در اين زمينه طراحي گرديده است و به روش نمونه گيري در دسترس تعداد 75 نفر از دانشجويان پرستاري که در زمان مطالعه در حال انجام کارآموزي در بيمارستان بودند به مطالعه وارد شدند و به طور تصادفي به دو گروه مورد و شاهد تقسيم گرديدند. در اين مطالعه CTA تعدادي از پرسنل پرستاري با تجربه و توانمند شاغل در بخشهاي بيمارستانهاي منتخب با دارا بودن شرايط خاص پژوهش بودند که به عنوان همکار آموزش باليني در طرح وارد شدند و سپس توسط پرسشنامه هاي جداگانه نظرات دانشجويان، مربيان دانشکده و همکاران آموزش باليني پس از 2 هفته کارآموزي در روش جديد جمع آوري و با روش سنتي مورد مقايسه قرار داده شد نتايج بدست آمده نشان داد دانشجويان در گروه شاهد که به روش قديمي آموزش مي ديدند با 56.4% کمترين امتياز را از سوالات پرسشنامه کسب نموده اند و اکثريت آنان در پاسخ به اين سوال که آيا بخش را محيطي مناسب و مطلوب براي فراگيري تجارب باليني مي دانند پاسخ هرگز داده اند و در پاسخ اين سوال که از ارتباط و برخورد پرسنل بخش با خود احساس رضايت مي کنند اکثريت پاسخ تا حدودي يا هرگز را علامت زده اند و در گروه مورد حداکثر واحدهاي مورد پژوهش با 51.4% امتياز 50-40 را کسب نموده اند و در سوالات مشابه مطرح شده، محيط بخش را براي فراگيري تجارب باليني براي خود محيطي راحت و با آرامش ذکر کرده اند و از ارتباط و برخورد پرسنل بخش با خود احساس رضايت مي کردند و اعلام داشتند که مهارتهاي مراقبتي مورد انتظار دانشکده را در اين واحد درسي کسب نموده اند و آزمون آماري(p<0.01)  با اختلاف امتياز دو گروه معني دار بود و فرض پژوهش که استفاده از مدل همکاري آموزشي باليني در بهبود کيفيت آموزش باليني دانشجويان موثر است پذيرفته شد. همچنين تاثير اجراي اين مدل بر همکار آموزشي باليني و مربي دانشکده و فرايند ارتباط بخشهاي باليني با آموزش دانشکده مورد ارزيابي قرار داده شد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 208
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی