برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ساخت و هنجاريابي پرسشنامه رغبت سنج ازدواج، نسخه دانشجويي (پرساد)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
"پرسشنامه رغبت سنج ازدواج، نسخه دانشجويي" (پرساد) داراي 24 سئوال شامل 23 سئوال 5 گزينه اي و يک سئوال اضافي براي سن طلايي ازدواج ساخته شده است. از طريق اجراي آزمايشي و نظرخواهي از پاسخ دهندگان و 5 نفر از اساتيد روانشناسي "روايي" محتواي آن تاييد شد و "اعتبار" آن از طريق آزمون- آزمون مجدد (0.77=r) و همساني دروني آلفاي کرونباخ (آلفا = 0.92) محاسبه گرديد. اين پرسشنامه بر روي يک نمونه 779 نفري دانشجويي از دانشگاه هاي "شهيد بهشتي" و "تهران" اجرا گرديد و با استفاده از تحليل عوامل با روش چرخشي از نوع واريماکس، چهار عامل براي آن مشخص شد که اين عوامل همگي از مقدار ويژه بالاتر از 1 برخوردار بودند. اين چهار عامل عبارتند از: "بازخورد نسبت به ازدواج"، "آمادگي و تمايل براي ازدواج"، " نگرش نسبت به پيامدهاي ازدواج" و "موانع ازدواج". بدين ترتيب "پرساد" داراي 5 نمره مي باشد که چهار نمره، براي عوامل آن و يک نمره کل، براي "رغبت به ازدواج" است. در مرحله دوم براي تعيين نقطه برش با استفاده از روش نمونه گيري هدفمند از دو گروه دانشجويي، شامل دانشجوياني که رغبتي براي ازدواج نداشتند و احتمال مي دادند که اطلاً ازدواج نکنند (تعداد= 51) و دانشجوياني که براي ازدواج اقدام کرده بودند (تعداد= 51) استفاده شد. نتايج اجراي "پرساد" نشان داد که بين دو گروه، غير از عامل "موانع ازدواج" تفاوت معناداري وجود دارد. مقايسه نتايج دختران و پسران نشان داد که به غير از عامل "موانع" در نمره کل رغبت به ازدواج و سه نمره ديگر تفاوت معناداري بين دو "جنس" وجود نداشت از اين رو براي دختران و پسران يک نقطه برش محاسبه شد. درجه خطاي طبقه بندي براي نمره کل رغبت به ازدواج 9.32 درصد به دست آمد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 379
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی