برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1383 , دوره  4 , شماره  2 ; از صفحه 173 تا صفحه 182 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي سينتيك و سازوكار سنتز NH3 بر سطح كاتاليستهاي مدل (100)Fe و (100)K/Fe

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده فیزیک- دانشگاه صنعتی شریف
 
چکیده: 

در اين تحقيق، سينتيک و سازوکار واکنش سنتز NH3 بر سطح دو کاتاليست مدل( Fe(100 و K/Fe (100) مورد مطالعه و بررسي قرار مي گيرد. براي اين کار، ابتدا سينتيک جذب سيستمهاي (100)N2/Fe و(100)H2/Fe  تحقيق گرديد. با استفاده از محاسبات مکانيک آماري، ضريب جذب سطحي براي ملکولهاي 2N و 2H  و همچنين احتمال گذار حالات مختلف جذب و تجزيه آنها تعيين شد. سپس، تاثير دما بر سطح کاتاليست و فشار گازهاي N2 و H2 بر سرعت واکنش (TOF) بررسي گرديد. پس از آن سازوکار سنتز آمونياک توسط مدل واکنشهاي سطحي LH پيشنهاد شد. بر اساس نتايج شبيه سازي به دست آمده، انرژي فعال سازي واکنش براي دو سيستم (100)Feو K/Fe (100) به ازاي پوشش سطحي پتاسيم (qk=0.1) به ترتيب 19.6 kcal/mole و11.1 تعيين شد. همچنين مرتبه واکنش براي هر دو سيستم در بازه دما و فشار مور مطالعه براي PN2 واحد (نقش مثبت) و مستقل از دما وبراي PH2، منفي (نقش تخريبي) و وابسته به دما، به دست آمد. بر طبق تجزيه و تحليل نتايج، پيروي سنتز آمونياک از ايزوترم Temkin تائيد گرديد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 87
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی