برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1382 , دوره  13 , شماره  4 ; از صفحه 37 تا صفحه 49 .
 
عنوان مقاله: 

اثرات اكوفيزيولوژيك آبياري و تاريخ كاشت بر روي رشد، عملكرد و اجزاي عملكرد گياه دارويي انيسون

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
 
چکیده: 

با توجه به اهميت پرورش گياهان دارويي و رواج روزافرون داروهاي برخوردار از ماده موثره طبيعي، پژوهشي در راستاي بررسي اثرات اكوفيزيولوژيك آبياري و تاريخ هاي مختلف كاشت بر روي انيسون كه داراي استفاده هاي مختلفي در صنايع دارويي، غذايي، بهداشتي و آرايشي مي باشد، انجام گرفت. در اين بررسي اثرات رژيم هاي مختلف آبياري شامل: حذف آبياري در مرحله رشد طولي ساقه(I1) ، حذف آبياري در مرحل رشد طولي ساقه و پر شدن دانه (I2)، آبياري در مرحله تشكيل چتر(I3) ، حذف آبياري در مرحله پر شدن دانه (I4) و آبياري كامل (I5) در سه تاريخ كاشت 16 فروردين (D1)، 28 فروردين (D2)  و 10 ارديبهشت (D3) بر روي رقم Soroksari انيسون مورد مطالعه قرار گرفت. نتايج حاصل نشان داد كه شاخص سطح برگ(LAl) ، سطح ويژه برگ(SLA) ، ارتفاع گياه و بيوماس در تاريخ كاشت سوم به طور معني داري نسبت به دو تاريخ ديگر كاهش مي يابد. همچنين حذف آبياري در سطوح I1،I2  و I3 اين صفات را بطور معني داري كاهش داد، ولي حذف آبياري در سطح I4 تاثيري بر روي آنها نداشت. فراواني روزنه ها در ميدان ميكروسكپي نيز بطور معني داري تحت تاثير تاريخ كاشت و رژيم هاي آبياري قرار گرفت. بدين ترتيب كه گياهان تاريخ كاشت اول در مقايسه با دو تاريخ ديگر از نظر آماري از تراكم روزانه اي كمتري بر خوردار شدند. حذف آبياري در سطح I3 و بويژه I1 وI2  تراكم روزنه ها را بطور معني داري افزايش داد. همچنين در اين بررسي طول دهانه روزنه بر اثر حذف آبياري در مراحل رشد طول ساقه وتشكيل چتر كاهش يافت، ولي تحت تاثير تاريخ كاشت قرار نگرفت. عملكرد دانه انيسون نيز بطور معني داري تحت تاثير تاريخ كاشت، رژيم هايي آبياري و اثر متقابل آنها قرار گرفت. بيشترين عملكرد دانه به ميزان893.4  كيلوگرم در هكتار مربوط به تيمار D1 I5 و كمترين آنها به مقدار 457.2 كيلوگرم در هكتار به تيمار D3 I2 متعلق بود. تعداد چتر در گياه، تعداد چترك در چتر، تعداد دانه در چترك و وزن هزار دانه انيسون نيز بر اثر تاخير در كاشت و بويژه حذف آبياري در مرحله رشد طولي ساقه كاهش يافت. با در نظر گرفتن نتايج حاصل از اين پژوهش مي توان تاريخ كاشت 16 فروردين را به عنوان مناسبترين تاريخ كاشت انيسون در تبريز پيشنهاد كرد. در ضمن از آنجايي كه حذف آبياري در مرحله پر شدن دانه اثر معني داري را بر تجمع ماده خشك و عملكرد دانه نداشت، بنابراين به دليل مصرف آب كمتر اين امر توصيه مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

زهتاب سلماسی، س.، و جوانشیر، ع.، و امیدبیگی، ر.، و آلیاری، ه.، و قاسمی گلعذانی، ک. (1382). اثرات اکوفیزیولوژیک آبیاری و تاریخ کاشت بر روی رشد, عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی انیسون. دانش کشاورزی, 13(4), 37-49. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=1473Vancouver : کپی

زهتاب سلماسی سعید، جوانشیر عزیز، امیدبیگی رضا، آلیاری هوشنگ، قاسمی گلعذانی کاظم. اثرات اکوفیزیولوژیک آبیاری و تاریخ کاشت بر روی رشد, عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی انیسون. دانش کشاورزی. 1382 [cited 2021September18];13(4):37-49. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=1473IEEE : کپی

زهتاب سلماسی، س.، جوانشیر، ع.، امیدبیگی، ر.، آلیاری، ه.، قاسمی گلعذانی، ک.، 1382. اثرات اکوفیزیولوژیک آبیاری و تاریخ کاشت بر روی رشد, عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی انیسون. دانش کشاورزی, [online] 13(4), pp.37-49. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=1473. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 114 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی