برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1382 , دوره  4 , شماره  15 ; از صفحه 57 تا صفحه 72 .
 
عنوان مقاله: 

برآورد پارامتريك ويژگي هاي هيدروليكي خاك هاي گچي با استفاده از توابع انتقالي خاك

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه خاکشناسی دانشگاه تربیت مدرس
 
چکیده: 

منحني رطوبتي خاك و هدايت هيدروليكي از ويژگيهاي بنيادي خاك هستند كه بيان كمي آنها براي مدل سازي جريان آب و انتقال املاح در بخش غير اشباع خاك بسيار مهم است. به دليل هزينه بري و زمان بر بودن اندازه گيري هاي مستقيم، روشهاي غير مستقيم جايگزيني مناسب براي تعيين اين ويژگيها به شمار مي آيند. يكي از اين روشها، ايجاد توابع انتقالي خاك است كه ويژگيهاي ديريافت خاك را از طريق ويژگيهاي زوديافت آن برآورد مي كنند. از جهت ديگر، در مناطق خشك و نيمه خشك، گچ از اجزا مهم تشكيل دهنده خاك بوده كه ويژگيهاي فيزيكي آن را تحت تاثير قرار مي دهد. هدف از اين پژوهش، اشتقاق توابع انتقالي خاكهاي گچي به منظور برآورد پارامترهاي مدل وان گنوختن و معلم - وان گنوختن از ويژگيهاي زوديافت خاك بوده است. به همين منظور، 35 نمونه خاك كه بين 8/3 تا7/32 درصد گچ داشتند، از خاكهاي گچي منطقه شرق اصفهان را انتخاب گرديد. مقدار گچ به روش استون، جرم ويژه ظاهري به روش حجمي و منحني رطوبتي خاك با استفاده از دستگاه صفحات فشاري اندازه گيري شد. گچ موجود در نمونه هاي خاك به وسيله شستشو با آب مقطر حذف گرديد. توزيع اندازه ذرات در دو حالت با گچ، به روش پوشش با سولفات باريم و در حالت بدون گچ به روش هيدرومتري اندازه گيري شد. به منظور اشتياق توابع انتقالي، متغيرهاي زوديافت به دو گروه تقسيم شدند. گروه اول شامل توزيع اندازه ذرات، جرم ويژه ظاهري و مقدار گچ بوده است. درگروه دوم، متغيرهاي جرم ويژه ظاهري، مقدار گچ، ميانگين هندسي قطر ذرات و انحراف معيارها هندسي قطر ذرات خاك قرار داشته اند. براي اشتقاق توابع، از رگرسيون خطي چندگانه به روش گام به گام استفاده گرديد. با استفاده از اين دو گروه متغير، دو نوع تابع انتقالي پارامتريك ايجاد گرديد. مقايسه نتايج نشان داد كه متغيرهاي گروه اول برآوردي بهتر از پارامترهاي مدل وان گنوختن و معلم - وان گنوختن دارند. آزمون مقايسه زوج ها براي نمونه هاي خاك پيش از حذف گچ و پس از آن نيز انجام شد. نتايج نشان داد كه حذف گچ از نمونه هاي خاك موجب افزايش نگهداشت رطوبت در پتانسيل هاي ماتريك صفر، 10-، 33-، 100-، 300-، 500- و1500- كيلو پاسكال ميشود. اين افزايش رطوبت در سطح يك درصد معني دار بوده است. همچنين، نتايج نشان داد كه بين پارامترهاي مدل وان گنوختن ومعلم - وان گنوختن پيش از حذف گچ پس از آن تفاوت قابل ملاحظه اي وجود داشته است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

فرخیان فیروزی، ا.، و همایی، م. (1382). برآورد پارامتریک ویژگی های هیدرولیکی خاک های گچی با استفاده از توابع انتقالی خاک. مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی, 4(15), 57-72. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=1408Vancouver : کپی

فرخیان فیروزی احمد، همایی مهدی. برآورد پارامتریک ویژگی های هیدرولیکی خاک های گچی با استفاده از توابع انتقالی خاک. مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی. 1382 [cited 2021September18];4(15):57-72. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=1408IEEE : کپی

فرخیان فیروزی، ا.، همایی، م.، 1382. برآورد پارامتریک ویژگی های هیدرولیکی خاک های گچی با استفاده از توابع انتقالی خاک. مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی, [online] 4(15), pp.57-72. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=1408. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 115 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی