برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1383 , دوره  22 , شماره  1 ; از صفحه 187 تا صفحه 193 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي مقايسه ‌اي Interocclusal Distance و Closest Speaking Space در افراد داراي پروتز كامل

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

سابقه و هدف: تعيين ارتفاع عمودي صحيح، يكي از مهمترين مراحل ساخت پروتز كامل مي‌باشد و روشهاي متعددي براي اندازه‌گيري آن پيشنهاد شده است. از متداولترين روشها، استفاده از ارتفاع عمودي وضعيت استراحت و فاصله بين اكلوزالي و نيز ارتفاع عمودي به هنگام تلفظ حرف «S» مي‌باشد. هدف از انجام اين تحقيق مقايسه ثبات فاصله بين اكلوزالي و نزديكترين فاصله بين دندانها به هنگام تلفظ حرف «S» بود.
مواد و روشها: اين مطالعه از نوع كارآزمايي باليني از نوع تشخيصي بوده، روش نمونه‌گيري غيراحتمالي آسان بود. افراد مورد مطالعه 34 نفر از بيماراني بودند كه در بخش پروتز متحرك دانشكده دندانپزشكي اصفهان براي آنها پروتز كامل ساخته شده بود. اين بيماران شامل 18 مرد و 16 زن با دامنه سني 69-42 سال بودند. جهت اندازه‌گيري ارتفاع عمودي از TOM گيج استفاده شد. سپس فاصله بين اكلوزالي و كمترين فاصله بين دندانها به هنگام تلفظ حرف «S» محاسبه گرديد.
يافته‌ها: نتايج نشان داد كه ميانگين و انحراف معيار فاصله بين اكلوزالي نسبت به نزديكترين فاصله بين دندانها به هنگام تلفظ حرف «S»  كمتر است. جهت آناليز آماري Paired t-test و Levene's test استفاده شد كه نشان دهنده تفاوت معني‌دار بين اين دو اندازه بود (P<0.05).
نتيجه‌گيري: با توجه به اينكه كمترين فاصله به هنگام تلفظ حرف «S» تحت تاثير نوع اكلوژن و اورلپ عمودي و افقي دندانهاي قدامي قرار مي‌گيرد و اين عوامل در ساخت پروتز كامل به قضاوت دندانپزشك بستگي دارد و در عين حال فاصله بين اكلوزالي و ارتفاع عمودي وضعيت استراحت نيز متغير است، پيشنهاد مي‌شود از چند روش براي تعيين ارتفاع عمودي اكلوزالي استفاده شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 127
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی