برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1383 , دوره  22 , شماره  1 ; از صفحه 168 تا صفحه 178 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي وجود نسبت طلايي در دندانهاي قدامي بالا در افراد داراي لبخند زيبا

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

سابقه و هدف: نسبت طلايي به عنوان روشي جهت ايجاد تناسب خوشايند توسط فيثاغورس در قرن پنجم معرف و كاربرد آن توسط Levin  به عنوان روشي جهت ايجاد تناسب خوشايند ميان عرض دندانهاي قدامي بالا و سپس به عنوان معيار مشترك زيبايي معرفي شد. با توجه به تناقضهاي گزارش شده در زمينه وجود نسبت طلايي در تناسبهاي عرضي دندانهاي قدامي بالا، اين تحقيق با هدف بررسي وجود اين نسبت در افراد داراي لبخند زيبا صورت گرفت.
مواد و روشها: تحقيق به روش توصيفي و نمونه‌گيري به صورت مراجعه مستمر بود. در اين تحقيق 157 نمونه داراي لبخند زيبا (75 دختر و 82 پسر) در فاصله سني 18 تا 30 سال انتخاب شدند. افرادي كه براساس تشخيص تحقيق و از نظر خودشان، فاقد تنش بينايي (Visual tension) بودند، به عنوان افراد داراي لبخند زيبا انتخاب شدند. از اين افراد تحت شرايط يكسان عكسهايي تهيه و در كامپيوتر اسكن گرديد. سپس توسط نرم‌افزار كامپيوتري (Dimaxis 23.1, Planmeca, Finland) بيشترين عرض مزيوديستال و قابل ديد دندانهاي قدامي بالا مورد ارزيابي قرار گرفت. كليه اندازه‌گيريها توسط يك نفر انجام شد. براي سنجش Validity وReliability ،10  عكس توسط دو محقق ديگر مجددا اندازه‌گيري شدند و آزمون Test Re Test نشان داد كه ميزان همبستگي سه نفر در اندازه‌گيريها (Validity) به ميزان 95/0 و ميزان همبستگي دوبار اندازه‌‌گيري (Reliability) با فاصله دو هفته 97/0 بود كه نشان داد اندازه‌گيريها از پايايي و روايي بسيار خوبي برخوردار بوده است. در اين تحقيق نسبت طلايي يكبار عدد 6/0 در نظر گرفته شد و در فاصله 64-55/0 اندازه‌گيري شد و بار ديگر عدد 62/0 (گرد شده 618/0) و در فاصله Preston (0.63-0.61)  سنجيده شد. همچنين نسبت طلايي در افرادي كه دندانهايشان كاملا رديف بودند و به تفكيك جنس نیز بررسي شد. يافته‌ها برحسب آماده χ2 مورد قضاوت آماري قرار گرفتند.
يافته‌ها: نسبت طلايي در هيچيك از حالات فوق در افراد مورد بررسي وجود نداشته است. همچنين وضعيت نسبت طلايي در سمت چپ و راست و نيز به تفكيك جنس و در افراد با دندانهاي كاملا رديف مشابه بود. به طوري كه اين نسبت در هيچيك از حالات فوق در دندانهاي قدامي بالا صادق نبود.
نتيجه‌گيري: نسبت طلايي نمي‌تواند به عنوان يك نسبت ثابت و قابل تعميم، در تمامي موارد بازسازي نسبتهاي عرضي دندانهاي قدامي بالا مورد استفاده قرار گيرد. نسبت طلايي به عنوان عامل فاكتور مشترك در لبخندهاي زيبا وجود ندارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

مهشید، م.، و خوشوقتی، ع.، و ورشوساز، م.، و ولایی، ن. (1383). بررسی وجود نسبت طلایی در دندانهای قدامی بالا در افراد دارای لبخند زیبا. مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (JOURNAL OF DENTAL SCHOOL SHAHID BEHESHTI UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCE), 22(1), 168-178. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=1315Vancouver : کپی

مهشید مینو، خوشوقتی علیرضا، ورشوساز مسعود، ولایی ناصر. بررسی وجود نسبت طلایی در دندانهای قدامی بالا در افراد دارای لبخند زیبا. مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (JOURNAL OF DENTAL SCHOOL SHAHID BEHESHTI UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCE). 1383 [cited 2021September20];22(1):168-178. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=1315IEEE : کپی

مهشید، م.، خوشوقتی، ع.، ورشوساز، م.، ولایی، ن.، 1383. بررسی وجود نسبت طلایی در دندانهای قدامی بالا در افراد دارای لبخند زیبا. مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (JOURNAL OF DENTAL SCHOOL SHAHID BEHESHTI UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCE), [online] 22(1), pp.168-178. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=1315. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 121 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی