3 SID.ir | بررسي اثر موسيقي دلخواه بر ميزان درد بعد از عمل
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

بررسي اثر موسيقي دلخواه بر ميزان درد بعد از عمل

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه بیهوشی و مراقبت‌های ویژه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 
چکیده: 

سابقه و هدف: با توجه به وجود درد با شدتهاي مختلف پس از اعمال جراحي در واحد مراقبتهاي بعد از بيهوشي و گاه ناقص و يا ناكافي بودن روشهاي درماني موجود و عوارض ناشي از آنها و با توجه به نقش و اهميت موسيقي بر درد و نداشتن عارضه و هزينه زياد، به منظور تعيين اثر موسيقي بر ميزان درد بعد از عمل جراحي ويتره يا رتين اين تحقيق در بيمارستان لبافي نژاد انجام گرفت.
مواد و روشها: اين مطالعه به روش كارآزمايي باليني تصادفي كنترل‌دار با نمونه‌گيري از نوع مستمر و به صورت يك سوكور انجام شد. پس از اخذ رضايتنامه، 80 نفر كه به طور مستمر مراجعه مي‌نمودند به روش تصادفي به دو گروه مورد و شاهد تقسيم شدند. شرايط بيهوشي و جراحي براي دو گروه يكسان بود. براي افراد گروه مورد، موسيقي دلخواه در زمان حضور در واحد مراقبت بعد از بيهوشي پخش شد و براي افراد گروه شاهد موسيقي پخش نشد. ميزان درد براساس سيستم NAS و علايم حياتي (نبض، فشارخون) و تهوع، استفراغ و مدت اقامت در بخش مراقبتهاي پس از عمل توسط يك پزشك كه از نحوه تخصيص بيماران بي‌اطلاع بود، در لحظه ورود، 30 دقيقه، 60 دقيقه و 90 دقيقه بعد از ورود به بخش مراقبتهاي پس از عمل بررسي و ثبت شد.
يافته‌ها: در جمعيت مورد بررسي ميانگين سني (± انحراف معيار) افراد مورد مطالعه 3/13±4/39 سال بود. 47 نفر (8/58%) مرد بودند. در ابتداي مطالعه (دقيقه صفر) شدت درد در گروهها مشابه بود و در دقيقه 30 ميزان تغيير در گروه شاهد 5/17% كاهش و 15.4% افزايش (N.S) و در گروه مورد به ترتيب 61% كاهش و 6/2% افزايش يافت (P<0.001). در دقيقه 60 در گروه شاهد 1/5% فاقد درد و در گروه مورد 8/30% فاقد درد بودند (P<0.005). در دقيقه 90 در گروه شاهد 5/20% كاهش و 4/15% افزايش (N.S) و در گروه مورد 1/64% كاهش و 6/2% افزايش درد را مطرح كردند (P<0.001). وضعيت درد بين دو گروه نيز در دقيقه 90 اختلاف معني‌داري نشان مي‌داد (P<0.001).
نتيجه‌گيري و توصيه‌ها: پخش موسيقي دلخواه فرد بر كاهش ميزان درد بعد از اعمال جراحي ويتره و رتين موثر بوده و نيازمند حداقل مدت زمان جهت تاثير است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 178
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی