4 SID.ir | آيا بيماران بستري در بخش مراقبت ويژه حمايت تغذيه اي كافي مي شوند؟
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

آيا بيماران بستري در بخش مراقبت ويژه حمايت تغذيه اي كافي مي شوند؟

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه فارماکوتراپی دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 
چکیده: 

سابقه و هدف: سوء تغذيه يكي از مشكلات جدي در بيماران بستري در بيمارستان مي‌باشد. ميزان بروز سوء تغذيه در بيماران بستري 60-30 درصد گزارش شده است. بيماران با شرايط بحراني به دليل شدت بيماري و پيچيدگي مراقبت در بخش مراقبتهاي ويژه نسبت به ساير بيماران به سوء تغيذه مستعدتر مي‌باشند. با توجه به آنكه گزارشي از وضعيت تغذيه در بيماران بستري در كشورمان وجود ندارد، هدف از اين مطالعه بررسي وضعيت تغذيه‌اي در بيماران ايراني بستري در بخش ICU مي‌باشد.
مواد و روشها: در يك مطالعه مقطعي، يبمار پذيرش شده در بخش ICU جراحي بيمارستان سينا مورد بررسي قرار گرفتند. بيماران به مدت 14 روز از نظر مقدار كالري، پروتيين، چربي و قند مورد نياز و دريافتي 24 ساعته مورد بررسي قرار گرفتند. پارامترهاي فيزيولوژيك بيماران با استفاده از (Acute Physioogy and Chronic Health Evaluation II) APACHE II ثبت و ريسك مرگ و مير بيماران محاسبه گرديد.
يافته‌ها: مقدار كل كالري مورد نياز و دريافتي بيماران به ترتيب 81±2346 و 81±1401 كيلوكالري و در مورد پروتيين به ترتيب 2±69 و 2±42 گرم در روز بود. تفاوت معني‌داري بين مقدار كالري و پروتيين مورد نياز و دريافتي بيماران وجود داشت (P<0.001). مقدار كالري و پروتيين دريافتي در گروه تغذيه روده‌اي از گروه تغذيه وريدي بيشتر بود ولي اين اختلاف معني‌دار نبود. همچنين اختلاف بين مقدار كالري و پروتئين مورد نياز و دريافتي در بيماران زنده مانده و فوت شده و ارتباط بين ريسك مرگ و مير و مقدار كالري و پروتئين‌ دريافتي معني‌دار نبود.
نتيجه‌گيري و توصيه‌ها: نتايج اين مطالعه نشان داد بيماران بستري در ICU حمايت تغذيه‌اي كافي نشده و نيازمند آن بوده كه ارزيابي دقيقي از نظر وضعيت تغذيه‌اي در كنار ساير اقدامات درماني و حمايتي در بدو بستري اين بيماران انجام گيرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 345
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی