4 SID.ir | اثر همزمان افزايش نيتريك اكسايد و مهار راديكالهاي آزاد اكسيژن بر تونوس آئورت موش صحرايي
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

اثر همزمان افزايش نيتريك اكسايد و مهار راديكالهاي آزاد اكسيژن بر تونوس آئورت موش صحرايي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ‌ دانشکده پزشکی، گروه فیزیولوژی
 
چکیده: 

هدف: بررسي اثر توامان افزايش نيتريك اكسايد و مهار راديكالهاي آزاد اكسيژن بر تونوس آئورت موش صحرايي
مواد و روشها: بافتهاي مورد آزمايش از آئورت توراسيك موشهاي
صحرايي نر (420-320 گرم) پس از بيهوشي تهيه شد. سپس اين قطعات به سيستم ايزوله متصل گرديده و انقباضات آئورت توسط دستگاه فيزيوگراف ثبت گرديد. در اين تحقيق گروههاي اصلي شامل گروه n=6) SNP، SNP 10-10-10-5M، نيتروپروسايد سديم) و گروه n=6) DMTU+SNP، "8´10-5M"+SNP"10-10-10-5M"دي متيل تيواوره) بودند. ميزان شل شدگي ايجاد شده توسط داروي SNP به تنهاي و نيز ميزان شل‌شدگي ايجاد شده توسط دو داروي DMTU+SNP در 6 بافت بررسي، ميانگين و خطاي معيار IC50 دو گروه به روشstudent-test  ارزيابي شد.
يافته‌ها: نتايج حاصل از اين مطالعه حاكي از آن است كه
SNP مي‌تواند باعث ايجاد شل‌شدگي(relaxation)  در آئورت بشود. همچنين اين دارو قادر است كه اثر شل‌كنندگي DMTU را بر روي آئورت به طور معني‌داري تشديد نمايد IC50=1.975´10-10M) و .(p<0.0003
نتيجه‌گيري:‌ با استفاده از دوزهاي متوسط دو داروي مهاركننده راديكالهاي آزاد اكسيژن و دهنده نيتريك اكسايد، شل‌شدگي مناسبي در رگ ايجاد مي‌شود كه اين امر در كنترل فشار و ميزان جريان خون اندامها و مواردي نظير برقراري جريان خون پس از ايسكمي (كه ميزان توليد نيتريك اكسايد كاهش و ميزان توليد راديكالهاي آزاد اكسيژن افزايش مي‌يابد) قابل توجه است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 103
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی