برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1382 , دوره  5 , شماره  18 ; از صفحه 73 تا صفحه 81 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير دزهاي مختلف پرتوگاما و زمان انكوباسيون بعد از تابش بر القاي آپوپتوز در سلولهاي كارسينوم پستان انسان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده پزشکی، گروه ایمنی‌شناسی
 
چکیده: 

هدف: مطالعه تاثير دوزهاي مختلف تابش گاما و زمان انكوباسيون بعد از تابش بر القا آپوپتوز در رده سلولي كارسينوم پستان (Invasive ductal carcinoma)(T-47D)
مواد و روشها: رده سلولي T-47D در فلاسك T25 كشت داده شده بعد از رسيدن به مرحله رشد لگاريتمي و شمارش سلولهاي موجود در هر فلاسك تحت تابش پرتو گاما با دوزهاي 4، 8، 12 و 16 گري قرار گرفت. از داروي اتوپوزايد به عنوان شاهد مثبت القا آپوپتوز و سلولهايي كه تحت هيچگونه تيماري قرار نگرفته بودند. به عنوان شاهد منفي استفاده شد. 24، 48 و 72 ساعت بعد از پرتودهي، سلولها برداشت و بعد از شمارش تعداد آنها، با رنگ H042/PI براي بررسي ميكروسكوپي و يا رنگ AO/PI براي انجام فلوسيتومتري رنگ‌آميزي شدند. درصد سلولهاي زنده، آپوپتوتيك و مرده با استفاده از دو روش مذكور تعيين و با توجه به تعداد كل سلولهاي موجود در هر فلاسك تعداد اين نوع سلولها نيز مشخص شد. اين آزمايش چندين بار تكرار شده، نتايج آن به صورت ميانگين ± انحراف معيار گزارش گرديد.
يافته‌ها: تابش گاما به صورت وابسته به دوز و زمان باعث كاهش رشد سلولهاي T-47D مي‌گردد كه اين كاهش با كندي تكثير آنها تا 48 ساعت بعد از پرتودهي مشخص گشته و بعد از اين زمان علائم مرگ مشاهده مي‌شد. درصد القا آپوپتوز تا دوز 8Gy افزايش يافته، پس از آن با افزايش دوز كاهش نشان مي‌دهد. اين روند تا 48 ساعت بعد از پرتودهي ادامه يافته سپس رو به كاهش مي‌گذارد. بنابراين بالاترين ميزان آپوپتوز با دوز8Gy  و بعد از 48 ساعت حاصل مي‌شود. درصد سلولهاي زنده و مرده نيز به صورت وابسته به دوز و زمان به ترتيب كاهش و افزايش مي‌يابد.
نتيجه‌گيري: تابش اشعه گاما باعث القا آپوپتوز در سلولهاي T-47D مي‌‌گردد و ميزان آن با دوز پرتو رابطه دارد. اين رابطه خطي نبوده در دوزهاي بالاتر معكوس مي‌گردد. برعكس، رابطه درصد سلول زنده و مرده) مراحل انتهايي آپوپتوز و نكروز شده) با دوز پرتو خطي بوده با افزايش دوز به ترتيب كاهش و افزايش پيدا مي‌كند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

موذنی، س.، و دلیرژ، ن.، و شکری، ف.، و شکرگزار، م.، و عطری، م. (1382). تاثیر دزهای مختلف پرتوگاما و زمان انکوباسیون بعد از تابش بر القای آپوپتوز در سلولهای کارسینوم پستان انسان. یاخته, 5(18), 73-81. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=1243Vancouver : کپی

موذنی سیدمحمد، دلیرژ نوروز، شکری فاضل، شکرگزار محمدعلی، عطری مرتضی. تاثیر دزهای مختلف پرتوگاما و زمان انکوباسیون بعد از تابش بر القای آپوپتوز در سلولهای کارسینوم پستان انسان. یاخته. 1382 [cited 2021September23];5(18):73-81. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=1243IEEE : کپی

موذنی، س.، دلیرژ، ن.، شکری، ف.، شکرگزار، م.، عطری، م.، 1382. تاثیر دزهای مختلف پرتوگاما و زمان انکوباسیون بعد از تابش بر القای آپوپتوز در سلولهای کارسینوم پستان انسان. یاخته, [online] 5(18), pp.73-81. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=1243. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 112 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی