6 SID.ir | مقايسه اثر استامينوفن، آسپرين و ايبوپروفن بر حركت ارتودنسي و تحليل ريشه دندان خرگوش
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

مقايسه اثر استامينوفن، آسپرين و ايبوپروفن بر حركت ارتودنسي و تحليل ريشه دندان خرگوش

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

سابقه و هدف: هدف از اين مطالعه بررسي اثر 3 داروي متداول NSAIDs شامل استامينوفن، آسپرين و ايبوبروفن بر حركت ارتودنسي دندان و تحليل ريشه در خرگوش بود.
مواد و روشها: مطالعه به روش تجربي و با استفاده از مشاهده و فرم اطلاعاتي به عنوان روش جمع آوري اطلاعات انجام شد. روش نمونه گيري بصورت simple random dampling بود. تعداد 24 عدد خرگوش نر بالغ، از نژاد سفيد نيوزيلندي و با وزن 1.35-2.5kg به طور تصادفي به 3 گروه مطالعه و 1 گروه كنترل تقسيم شدند كه هر گروه شامل 6 خرگوش بود.
تحت بيهوشي
NiTi closed coil spring بين دندان انسيزور و مولر اول سمت چپ فك پايين تعبيه شد. اين وسيله نيرويي در حد 6 انس را به دندانها وارد مي كرد كه توسط نيروسنج به هنگام نصب اندازه گيري شد. به گروه استامينوفن روزانه يكبار، 200mg/kg استامينوفن به صورت قرص داده شد. به گروه آسپرين روزانه يكبار 100mg/kg آسپيرين به صورت قرص داده شد. به گروه ايبوبروفن روزانه يكبار، 10mg/kgايبوبروفن و به صورت سوسپانسيون داده شد. به گروه كنترل در طي مدت مطالعه دارويي داده نشد. بعد از 1 ماه خرگوشها Sacrifice شده و حركت ارتودنسي دندان مولر اول توسط گيجهاي مخصوص با دقت 0.05mm اندازه گيري شد. بعد از انجام مراحل هيستولوژيك، مقاطعي (مزيوديستالي) از هر گروه تهيه و مقاطع مياني ريشه براي محاسبه تحليل ريشه سمت مزيال ريشه مولر اول انتخاب و تحليل سمت مزيال ريشه دندان مولر اول توسط كامپيوتر محاسبه شد. ميانگين ميزان حركت دندان و تحليل ريشه توسط آناليز ANOVA مورد بررسي قرار گرفت و براي مقايسه گروههاي مختلف از آناليز Multiple Comparisons استفاده شد.
يافته ها: گروه ايبوبروفن و آسپرين تفاوت آماري معني داري را در حركت ارتودنسي دندان در مقايسه با گروه كنترل و گروه استامينوفن نشان دادند (P<0.001). گروه آسپرين كمترين ميزان تحليل ريشه را نشان داد كه در مقايسه با ساير گروهها از لحاظ آماري معني دار بود (P<0.05).
نتيجه گيري: استامينوفن اثري روي حركت ارتودنسي دندان نداشت ولي آسپرين و ايبوبروفن سبب كاهش حركت ارتودنسي دندان شدند. مصرف آسپرين ممكن است سبب كاهش تحليل ريشه شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 274
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی