برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي تيتر anti-HBs در دانشجويان دندانپزشكي واكسينه دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي در سال 1381

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

سابقه و هدف: با توجه به اهميت ويروس هپاتيت B كه عامل اتيولوژيك هپاتيت سرمي ميباشد و توسط هرگونه ترشحات انساني منتقل ميشود و با توجه به اينكه مقادير جزيي ويروس باعث انتقال بيماري است، لذا اين مطالعه با هدف اندازه گيري تيتر anti-HBs در دانشجويان دندانپزشكي واكسينه به منظور ارزيابي ميزان تاثير واكسن و عوامل موثر بر آن انجام شد.
مواد و روشها: روش مطالعه از نوع مشاهده اي توصيفي و تكنيك مطالعه با ارائه پرسشنامه و آزمايشهاي سرولوژي بود. در پرسشنامه ها سوالاتي از قبيل مشخصات فردي، سابقه پزشكي، سابقه دارويي، كيفيت، كميت و زمان واكسيناسيون مورد بررسي قرار گرفته بود. پس از تكميل پرسشنامه ها از 150 فرد واجد شرايط نمونه خوني براي انجام آزمايشهاي HBs Agَ، anti-HBs، anti-HBc از طريق ELISA، گرفته شد. افرادي كه از لحاظ ماركر HBsAg و anti-HBc مثبت بودند از مطالعه خارج شدند و مطالعه بر روي 143 نفر صورت پذيرفت. سپس وضعيت تيتر anti-HBs به سه صورت: تيتر anti-HBs<10 (منفي)، تيتر anti-HBs  مابين 10 تا 100 (مثبت خوب) و تيتر anti-HBs>100 (مثبت عالي) با متغيرهاي از قبيل سن، جنس، تعداد دوز واکسن و زمان سپري شده از آخرين واکسيناسيون، بررسي شد که درنهايت اطلاعات جمع آوري شده با مدل آماري Logistic Regression مورد آناليز آماري قرار گرفت.
يافته ها: نتايج نشان داد كه در هيچكدام از موارد رابطه آماري معني داري (P-value<0.05) بين وضعيت تيتر anti-HBs با متغيرهاي سن، جنس، تعداد دوز واكسن و زمان سپري شده از آخرين واكسيناسيون وجود ندارد.
نتيجه گيري: 2/97% از افراد مورد مطالعه از نظر ماركر anti-HBs مثبت بودند كه از اين ميان 2/18% پاسخ دهنده خوب و 79% پاسخ دهنده عالي بودند. بهتر است در مورد افرادي كه در گروه پاسخ دهنده خوب هستند (تيتر anti-HBs<100) و جز گروههاي High-risk جامعه به شمار مي آيند دوز يادآور تجويز گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 99
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی