3 SID.ir | بررسي تاثير نوع كامپوزيتهاي دنداني در ميزان ريزنشت ترميم هاي C1 II
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير نوع كامپوزيتهاي دنداني در ميزان ريزنشت ترميم هاي C1 II

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

سابقه و هدف: يكي از معايب كامپوزيتهاي دنداني، انقباض پلي مريزاسيون و ريزنشت ناشي از آنها ميباشد. گزارشات حاكي از اين مساله هستند كه پوسيدگي ثانويه ناشي از ريزنشت عامل اصلي شكست ترميم هاي كامپوزيتي خلفي در بيش از 65% موارد است. در مورد كاهش ريزنشت كامپوزيتها مقالات و راه حلهاي فراواني ارائه شده است با اين حال هنوز اتفاق نظر دقيقي در اين رابطه بدست نيامده است. هدف از اين تحقيق، بررسي اثر نوع كامپوزيتهاي دنداني بر ميزان ريزنشت ترميم هاي C1 II در شرايط in vitro  بود.
مواد و روشها: روش تحقيق به صورت تجربي و تكنيك آن مشاهده بود. در دو سطح پروگزيمالي 24 دندان پر مولر سالم انساني حفره هاي C1 II تهيه و به صورت تصادفي به 3 گروه (8 دندان، 15 حفره در هر گروه) تقسيم شدند. گروه اول با استفاده از كامپوزيت كندانس شونده، گروه دوم با استفاده از كامپوزيت flowable و كامپوزيت كندانس شونده و گروه سوم با استفاده از كامپوزيت سلف كيور و كامپوزيت كندانس شونده ترميم گرديدند. بعد از ترموسايكلينگ (1000 بار، 5 درجه سانتيگراد و 55 درجه سانتيگراد) و استفاده از تكنيك نفوذ رنگ (فوشين بازي 2%) دندانها برش داده شده و با درجه بندي 5 تايي ريزنشت زير استريوميكروسكوپ (بزرگنمايي 16X) بررسي شدند.
يافته ها: با استفاده از آناليز آماري Kruskal - Wallis بين ميزان ريزنشت گروه اول، دوم و سوم تفاوت آماري معني داري مشاهده نگرديد (P>0.05).
نتيجه گيري: ميزان ريزنشت تفاوت آماري معني داري بين گروه كامپوزيت كندانس شونده به تنهايي و همراه با كامپوزيت سلف كيور يا flowable نداشت.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 94
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی