برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه تاثير آموزش پيشگيري از ايدز توسط گروه همسالان و بزرگسالان بر آگاهي، نگرش و خودبسندگي دانش‌آموزان دختر دبيرستاني، منطقه 4 آموزش و پرورش شهر تهران با استفاده از مدل تئوري شناختي - اجتماعي، سال 82-1381

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی کشور، پلاک 26، کوچه یکم، خیابان کوه نور، خیابان شهید استاد مطهری، تهران، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: ايران از جمله كشورهاي خاورميانه است كه با بحران ايدز مواجه مي‌باشد. حدود 17% موارد ايدز در بين نوجوانان 20 تا 29 ساله و حدود 35% در بين جوانان 30 تا 29 ساله اتفاق مي‌افتد. با توجه به دوره كمون طولاني (حدود 10 سال)، بديهي است كه درصد بسياري از موارد ابتلاي به عفونت ايدز در زمان نوجواني و جواني روي مي‌دهد. شروع برنامه‌هاي آموزش پيشگيري از ايدز در مدارس در بين نوجوانان از برنامه‌هاي مهم وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در كشور ايران مي‌باشد و مطالعه و شناخت موثرترين روش آموزشي در جهت ارتقاء آگاهي و بهبود نگرش و ارتقاي مهارت‌هاي زندگي در نوجوانان و رفتارهاي پيشگيري از ايدز اولويت مي‌يابد. اين مطالعه با هدف مقايسه تأثير دو نوع مداخله آموزشي پيشگيري از ايدز توسط گروه همسالان و گروه بزرگسالان (مشاورين مدرسه) بر آگاهي، نگرش و خودبسندگي دانش‌آموزان دختر دبيرستاني، پايه دوم رشته انساني، منطقه 4 آموزش و پرورش تهران در سال تحصيلي82-1381 و به كارگيري نتايج تحقيق در طراحي برنامه‌هاي آموزش مؤثر پيشگيري از ايدز در مدارس انجام گرفت.
مواد و روشها: مدل آموزشي استفاده شده در اين بررسي مدل تئوري
شناختي - اجتماعي بندورا مي‌باشد. با استفاده از نمونه‌گيري تصادفي خوشه‌اي تعداد 441 دانش‌آموز از 7 دبيرستان منطقه 4 وارد مطالعه شدند و براساس فرد آموزش دهنده به دو گروه آموزش توسط همسالان و آموزش توسط بزرگسالان (مشاورين مدرسه) و يك گروه كنترل تقسيم شدند. مطالب آموزشي شامل پيشگيري از ايدز، نگرشهاي صحيح مرتبط با آسيب‌پذيري نسبت به ايدز و عدم طرد بيماران مبتلا به ايدز و مهارت‌هاي خودبسندگي (تصميم‌گيري، حل مشكل و ابراز وجود) بود. پرسشنامه بدون نام پيش از مداخله و يك ماه پس از مداخله توسط دانش‌آموزان پاسخ داده شد. جهت تجزيه و تحليل داده‌ها، نرم‌افزار SPSS-11 و مدل آناليز واريانس، آزمون شفه و كاي دو مورد استفاده قرار گرفت.
نتايج
: ميانگين نمره آگاهي در هر دو گروه مداخله، از پيش آزمون به پس آزمون در مقايسه با گروه كنترل به طور معني‌داريي افزايش يافت (P<0.0001)؛ ولي هيچ اختلاف معني‌داري بين دوگروه مداخله همسالان و بزرگسالان ديده نشد. عليرغم يكسان بودن دو گروه مداخله از نظر ارتقاء آگاهي در پس آزمون، نوع اطلاعات در دو گروه به طور معني‌داري متفاوت بود. با توجه به يكسان بودن مدل آموزشي در دو گروه به نظر مي‌رسد گروه همسالان بيشتر براساس نيازهاي اطلاعاتي همسالان (مثل نحوه انتقال) اطلاعات را منتقل كرده بودند. در حالي كه گروه بزرگسالان، اطلاعات ديگري (مثل نحوه درمان و واكسيناسيون) را بيشتر منتقل كرده بودند. در هيچ يك از دو گروه مداخله، تغيير معني‌داري در نگرش آسيب‌پذيري نسبت به بيماري ايدز از پيش آزمون به پس آزمون مشاهده نشد؛ اما نگرش دانش‌آموزان نسبت به طرد بيماران مبتلا به ايدز در هر دو گروه مداخله همسالان و بزرگسالان از پيش آزمون تا پس آزمون به طور معني‌داري نسبت به گروه كنترل بهبود يافت .(P<0.0001) در حاليكه دو گروه مداخله در بهبود نگرش فوق از پيش آزمون به پس آزمون اختلاف معني‌داري ندارند. همچنين تنها گروه بزرگسالان در مقايسه با كنترل باعث ارتقاي معني‌داري در مهارت خودبسندگي در دانش‌آموزان گرديده است. در حاليكه در مقايسه دو به دو، گروه مشاورين مدرسه و گروه همسالان در بهبود نگرش فوق از پيش آزمون به پس آزمون اختلاف معني‌داري ندارند.
نتيجه‌گيري: براساس يافته‌هاي مطالعه
حاضر، پيشنهاد مي‌شود هر دو گروه همسالان و بزرگسالان براي برنامه‌هاي مداخله آموزشي در برنامه‌هاي آموزشي ايدز به كار گرفته شوند؛ به طوري كه گروه همسالان در ارايه اطلاعات مورد نياز گروه هدف و گروه بزرگسالان در ارائه مهارت‌هاي خودبسندگي كارآيي بيشتري دارند. هرچند مطالعات بيشتري با حجم نمونه بيشتر و مدت آموزشي طولاني‌تر جهت تاييد نتايج فوق توصيه مي‌گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

خلج آبادی فراهانی، ف.، و عبادی فردآذر، ف. (1382). مقایسه تاثیر آموزش پیشگیری از ایدز توسط گروه همسالان و بزرگسالان بر آگاهی, نگرش و خودبسندگی دانش‌آموزان دختر دبیرستانی, منطقه 4 آموزش و پرورش شهر تهران با استفاده از مدل تئوری شناختی - اجتماعی, سال 82-1381. باروری و ناباروری (JOURNAL OF REPRODUCTION AND INFERTILITY), 5(1 (مسلسل 17)), 77-91. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=1133Vancouver : کپی

خلج آبادی فراهانی فریده، عبادی فردآذر فربد. مقایسه تاثیر آموزش پیشگیری از ایدز توسط گروه همسالان و بزرگسالان بر آگاهی, نگرش و خودبسندگی دانش‌آموزان دختر دبیرستانی, منطقه 4 آموزش و پرورش شهر تهران با استفاده از مدل تئوری شناختی - اجتماعی, سال 82-1381. باروری و ناباروری (JOURNAL OF REPRODUCTION AND INFERTILITY). 1382 [cited 2021September24];5(1 (مسلسل 17)):77-91. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=1133IEEE : کپی

خلج آبادی فراهانی، ف.، عبادی فردآذر، ف.، 1382. مقایسه تاثیر آموزش پیشگیری از ایدز توسط گروه همسالان و بزرگسالان بر آگاهی, نگرش و خودبسندگی دانش‌آموزان دختر دبیرستانی, منطقه 4 آموزش و پرورش شهر تهران با استفاده از مدل تئوری شناختی - اجتماعی, سال 82-1381. باروری و ناباروری (JOURNAL OF REPRODUCTION AND INFERTILITY), [online] 5(1 (مسلسل 17)), pp.77-91. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=1133. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 168 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی