برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ارتباط درصد لقاح آزمايشگاهي با سطح سمينال آنتي‌ بادي ضد اسپرمي اندازه ‌گيري شده به روش فلوسيتومتري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه ایمنی‌شناسی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی اصفهان، اصفهان، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: آنتي‌بادي ضد اسپرم (ASA) در 12-8% مردان نابارور وجود دارد. در زوج‌هاي نابارور، ناشي از علل ايمونولوژيك در مردان، لقاح آزمايشگاهي (IVF) به عنوان روشي موثر در حصول باروري، پيشنهاد شده است. اگرچه روش IVF براي برطرف نمودن اثر مهاري سطوح بالاي ASA بر روي قدرت باروري بكار گرفته مي‌شود، ولي ميزان لقاح براي نمونه‌هاي داراي ASA تقريبا به ميزان 40% موارد كاهش مي‌يابد. در اين مطالعه ارتباط بين ASA اندازه‌گيري شده به روش فلوسيتومتري غيرمستقيم و درصد لقاح در زوج‌هاي نابارور كانديد IVF مورد بررسي قرار گرفت.
مواد و روشها: نمونه‌هاي مايع
سمينال از مردان 80 زوج نابارور كانديد لقاح آزمايشگاهي (IVF) مراجعه كننده به مركز باروري و ناباروري اصفهان دريافت گرديد. زوجها براساس درصد لقاح به دو گروه داريا ميزان لقاح بالا و ميزان لقاح پايين تقسيم شدند. 52 زوج ميزان لقاح بالا (%50<) و 28 زوج ميزان لقاح پايين (%50≤) داشتند. نمونه‌هاي پلاسماي سمينال اين افراد با اسپرم متحرك و طبيعي از يك فرد دهنده سالم و فاقد آنتي‌بادي ضد اسپرم انكوبه شدند. سپس آنتي‌بادي متصل به سطح اسپرم با ايمونوگلوبولين نشاندار با FITC عليه IgA و IgG انساني به روش فلوسيتومتري تعيين گرديد. تجزيه و تحليل‌هاي آماري با استفاده از آزمون‌هاي كاي دو ،T  و همبستگي پيرسون انجام گرفت.
نتايج: اختلاف ميانگين ميزان
ASA در گروهاي با ميزان لقاح بالا و پايين از نظر آماري معني‌دار بود .(P<0.001) از نظر آماري ارتباط معكوس معني‌داري بين ميزان ASA از كلاس IgA و ميزان لقاح مشاهده شد P<0.001)، .(R=-0.47 از نظر آماري ارتباط معني‌داري بين سطح ASA از كلاس IgG و ميزان لقاح مشاهده نشد P=0.08)، .(r=-0.2
نتيجه‌گيري: نتايج اين مطالعه به وجوح نشان مي‌دهد كه سطح بالاي ASA از كلاس IgA ميزان لقاح را كاهش مي‌دهد. بنابراين پشنهاد مي‌گردد كه بيماران با سطح بالاي ASA از كلاس IgA كانديد ميكرواينجكشن (ICSI) گردند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
    exInvalid object name 'SCHOLAR.DBO.tbl_ref_fa'.
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

شاهسوار، ف.، و عریضی، ف.، و رضایی، ع.، و نصراصفهانی، م.، و ادیب، م. (1382). ارتباط درصد لقاح آزمایشگاهی با سطح سمینال آنتی‌ بادی ضد اسپرمی اندازه ‌گیری شده به روش فلوسیتومتری. باروری و ناباروری (JOURNAL OF REPRODUCTION AND INFERTILITY), 5(1 (مسلسل 17)), 35-43. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=1129Vancouver : کپی

شاهسوار فرهاد، عریضی فرزاد، رضایی عباس، نصراصفهانی محمدحسین، ادیب مینو. ارتباط درصد لقاح آزمایشگاهی با سطح سمینال آنتی‌ بادی ضد اسپرمی اندازه ‌گیری شده به روش فلوسیتومتری. باروری و ناباروری (JOURNAL OF REPRODUCTION AND INFERTILITY). 1382 [cited 2021September19];5(1 (مسلسل 17)):35-43. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=1129IEEE : کپی

شاهسوار، ف.، عریضی، ف.، رضایی، ع.، نصراصفهانی، م.، ادیب، م.، 1382. ارتباط درصد لقاح آزمایشگاهی با سطح سمینال آنتی‌ بادی ضد اسپرمی اندازه ‌گیری شده به روش فلوسیتومتری. باروری و ناباروری (JOURNAL OF REPRODUCTION AND INFERTILITY), [online] 5(1 (مسلسل 17)), pp.35-43. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=1129. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 95 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی