نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

اثر آنتي اكسيداني دارچين و انيسون بر اكسيداسيون ديواره سلول هاي كبدي LDL و فندي شدن غير آنزيمي هموگلوبين

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* اصفهان، ابتدای خیابان خرم، مرکز تحقیقاتی درمانی حضرت صدیقه طاهره، مرکز تحقیقات قلب و عروق
 
چکیده: 
سابقه و هدف: راديكال هاي آزاد به خصوص گونه هاي اكسيژن فعال با ايجاد خسارت به بيومولكول هاي همچون DNA پروتئين ها، آنزيم ها و يا ليپدهاي غشايي مي توانند اختلالاتي را ايجاد كنند. پراكسيداسيون ليپيدها در ذره LDL و ديواره سلول هاي كبدي در تشكيل آترواسكلروز و بيماري كبدي و همچنين قندي شدن غير آنزيمي پروتئين ها در كمپلكس شدن ديابت نقش دارند، عدم تعادل سيستم آنتي اكسيداني و اكسيداني مي تواند باعث بروز اثرات مخرب راديكال هاي آزاد در طولاني مدت گردد. در اين مطالعه اثرات آنتي اكسيداني بعضي از چاشني هاي معروف ازجمله آنيسون و دارچين بر اختلالات ذكر شده بررسي گرديد.مواد و روشها: ابتدا عصاره گياهان متحت بررسي تهيه و شناسايي گشت. هپاتوسيت هاي موش در مجاورت ترشيويوتيل هيدروپركسايد 1.5 ميلي مولار قرار گرفت و ميزان مالون دي آلدئيد در حضور و غياب عصاره گياهي و ميزان آنزيم آلانين آمينو ترانسفرار آزاد شده نيز ناشي از پراكسيداسيون اندازه گيري گرديد. تغييرات گيلكوزيلاسيون هموگلوبين و اكسيداسيون LDL نيزدر حضور و غياب عصاره ها بررسي گشت. مقادير به دست آمده با آزمون‏ t بررسي شد P<0.05 معنادار تلقي شد.يافته ها: نتايج اين مطالعه نشان داد كه دارچين مالون دي الوئيد توليد شده را در دوز2.5µg/ml  به ميزان 19. 10 درصد، توليد GOT طي پراكسيداسيون ليپيدي را 21. 66 درصد و گليكوزيلاسيون هموگلوبين را در غلظت2.5µg/ml  به ميزان 27. 16 درصد مهار مي كند. اثر دارچين در كليه آزمايشها به صورت وابسته به دوز است. بررسي اثر انتي اكسيداني بر LDL نشان داده كه دارچين در غلظت بالا بهترين اثر آنتي آكسيداني را بر اكسيداسيون LDL نسبت به انسيون دارد. انسيون دارد. انسيون در غلظت2.5µg/ml  تولدي مالون دي آلدئيدرا 34 .0 درصد،GOT  را 21.97 درصد و ميزان گليكوزيلاسيون هموگلوبين را 10.11 درصد افزايش مي دهد.بحث: اين مطالعه نشان داد كه دارچين در غلظت هاي به كار برده شده تاثيرات مهاري به هر سه سيستم اكسيداني موثر در بيماري هاي ذكر شده مي باشد و احتمالا مي تواند جهت مهار و پيشگيري يا كمپلكس شدن بيماري آترواسكلروز ديابت و آسيب هاي كبدي مورد استفاده قرار گيرد. انيسون در غلظت هاي به كار برده شده تاثيرات چنداني بر سيستم هاي ياد شده نداشت.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

نادری، غ.، و عسگری، ص.، و طاهر، م.، و قاری پور، م.، و نیک خو، ن. (1382). اثر آنتی اکسیدانی دارچین و انیسون بر اکسیداسیون دیواره سلول های کبدی LDL و فندی شدن غیر آنزیمی هموگلوبین. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (بهبود) (journal of kermanshah university of medical sciences), 7(1 (پیاپی 16)), 29-38. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=1010Vancouver : کپی

نادری غلامعلی، عسگری صدیقه، طاهر مسیح اله، قاری پور مژگان، نیک خو نادیا. اثر آنتی اکسیدانی دارچین و انیسون بر اکسیداسیون دیواره سلول های کبدی LDL و فندی شدن غیر آنزیمی هموگلوبین. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (بهبود) (journal of kermanshah university of medical sciences). 1382 [cited 2022May16];7(1 (پیاپی 16)):29-38. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=1010IEEE : کپی

نادری، غ.، عسگری، ص.، طاهر، م.، قاری پور، م.، نیک خو، ن.، 1382. اثر آنتی اکسیدانی دارچین و انیسون بر اکسیداسیون دیواره سلول های کبدی LDL و فندی شدن غیر آنزیمی هموگلوبین. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (بهبود) (journal of kermanshah university of medical sciences), [online] 7(1 (پیاپی 16)), pp.29-38. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=1010. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 118 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی