برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

فهرست مراجع مقاله تحليل جريان گذر صوتي و غير لزج بخار ضمن چگالش در پاساژ تيغه هاي توربين به روش تايم مارچينگ جيمسون روي شبكه منطبق بر مرز

اطلاعاتی وجود ندارد