برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

فهرست مقالات نشریه:  

فصلنامه اميرکبير, زمستان 1382, دوره 15, شماره ب-57 (گروه مهندسي مكانيك و گرايشهاي وابسته)
 3 مقاله