برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

فهرست مقالات نشریه:  

فصلنامه مديريت بازرگاني (دانش مديريت), 1399, دوره 12, شماره 1
 12 مقاله