برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

فهرست مقالات نشریه:  

فصلنامه مديريت صنعتي (دانش مديريت), 1398, دوره 11, شماره 4
 6 مقاله