برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

فهرست مقالات نشریه:  

فصلنامه مديريت صنعتي (دانش مديريت), بهار 1398, دوره 11, شماره 1
 8 مقاله