نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه تصوير سلامت
 20 دوره 
عنوان نشریه:  تصوير سلامت
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  تحقیقات در نظام سلامت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه علوم پزشكي تبريز
مدیرمسئول:  دكتر جعفر صادق تبريزي
سردبیر:  دكتر وحيده زارع گاوگاني
:تارگاه  https://doh.tbzmed.ac.ir
رایانامه:  doh@tbzmed.ac.ir
تلفن:  31773574 (041)
نشانی:  تبریز، خیابان عطار نیشابوری، خیابان ملاصدرا، جنب پمپ گاز، ساختمان جدید مرکز بهداشت استان، طبقه اول، مرکز تحقیقات مدیریت خدمات بهداشتی درمانی تبریز کد پستی: 5165990001
کد ISSN:  2008-9058
نوع نشریه:  فصلنامه