نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مطالعات راهبردي ورزش و جوانان
 27 دوره 
عنوان نشریه:  مطالعات راهبردي ورزش و جوانان
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  تربیت بدنی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  وزارت ورزش و جوانان
مدیرمسئول:  محمدرضا فضلي
سردبیر:  سيد نصرالله سجادي
:تارگاه  http://faslname.msy.gov.ir/
تلفن:  22662369 (021)
نمابر:  22662260 (021)
نشانی:  ايران، تهران، بزرگراه آفريقا، خيابان سايه، پلاك 4، ساختمان شماره 2
کد ISSN:  1735-224X
نوع نشریه:  فصلنامه